KVINNHERAD: Sunnhordland tingrett har dømt mannen i 50-årsalderen til å tilbakebetale 5,2 millioner kroner pluss 2,3 millioner i saksomkostninger.

Ifølge dommen har mannen i årevis latt bedriften betale for private varer og tjenester. Ansatte ved bedriften han ledet har også utført arbeid på sjefens eiendom – uten at han har betalt for jobben som er utført.

– Underslagene har pågått over mange år og de er forsøkt kamuflert på en planmessig og intrikat møte, står det i dommen.

Avslørt av varmepumpe

Mannen ble avslørt da bedriften oppdaget at daglig leder hadde latt selskapet betale for en varmepumpe som var montert hos ham privat.

Mannen betalte da for varmepumpa ved at han trakk seg sjøl i lønn. En stund etterpå fattet enkelte av de andre eierne av selskapet mistanke om at sjefen hadde begått andre uregelmessigheter.

Styret besluttet da å hyre inn eksterne granskere.

Advokatfirmaet som utførte jobben, kom fram til at mannen hadde underslått varer og tjenester for over 7,5 millioner kroner i løpet av en tiårsperiode.

Beløpsmessig ga Sunnhordland tingrett bedriften medhold i at mannen hadde underslått 5,2 millioner.

Designerlamper og Nintendo-spill

Retten har lagt vekt på at daglig leder har endret sin forklaring flere ganger og at den på flere punkter var innbyrdes motstridende.

– Samlet mener retten at daglig leder har liten troverdighet og at hans alternative forklaringer med hensyn til hva de enkelte fakturaer relaterer seg til for en stor del må ses bort fra, skriver tingrettsdommer Liv Shelby i dommen.

– Det er påfallende at han ikke husker fakturaer som gjelder innkjøp av varer som er atypiske for virksomheten, så som utstyr til hjemmekino, designlamper, iPad mini, hagebenk og Nintendospill.