Daglig ringer folk om de nye hyttene. Alle får samme svar

Pågangen på turistforeningens nye hytter har fått dem til å velge en spesiell framgangsmåte.