(Hardanger Folkeblad): Det kom fram under et informasjonsmøte i Tyssedal mandag ettermiddag.

Beboer på én adresse, nummer 14, får imidlertid ikke flytte tilbake. De som får flytte hjem får i tillegg en anbefaling om å ikke bruke uteområdene. Det er nemlig fortsatt rasfare i fjellet.

Den endelige beslutningen blir tatt tirsdag kl. 16. og er blant annet avhengig av at arbeidet med fanggjerdet blir ferdig. Det skal utføres en del tester i løpet av tirsdagen.

Jobber fortsatt med sikring

Totalt 29 beboere har vært evakuerte etter steinraset fra Tveitanuten 20. april. Raset knuste både en parkert bil og en rekke garasjer på Tveitahaugen. Også deler av fabrikken ETI sitt industriområde ble evakuert da det hadde kommet steiner ned på området.

Tyssedal hotell har vært oppholdsstedet for de evakuerte og det har vært satt ut vakter ved rasområdet. Tveitanuten har også vært overvåket med radar de siste ukene.

– Hvor lenge vil anbefalingen om å ikke bruke uteområdet gjelde, ble det spurt om på møtet.

– Det er ingen eksakt tidsrom for dette. Det er en midlertidig fase. Når faren er betydelig redusert, så kan vi si noe mer om dette, svarte avdelingsingeniør Eirik Lia i Ullensvang kommune.

Han fortalte at det har vært jobbet iherdig med å få på plass ny god sikring.

– Vi har fått god oversikt over området og tilgang på materiell. Arbeidet med fanggjerdet har pågått kontinuerlig. Det ser godt ut og framdriften er god. Det ser bra ut, konkluderte Lia.

Geolog har også gått gjennom hele gjerdet og det har vært utført mindre reparasjonsarbeid.

Tar forbehold

Politistasjonssjef Øystein Torsnes var den som la fram den samlede vurderingen:

– Politiet har lyttet så godt som mulig til fagfolk, geologer og kommunen og landet på anbefalingen derfra om at alle unntatt nummer 14 får flytte hjem igjen. Det skjer med ett forbehold, at fanggjerdet blir klart til den tid. Det regner de med, men det må tas et lite forbehold, sa Torsnes.

Det er enda et forbehold dersom de evakuerte får flytte hjem:

– Geologene anbefaler at man ikke bruker uteområdet i særlig stor grad. Bakgrunnen er kort og godt at det har vært et lite tidsvindu for å undersøke «flygesteinene» som det har vært rapportert om. Det er derfor anbefalt begrenset uteaktivitet, sa han.

Beredskapskoordinator i kommunen, Stig Hope, la til at det blir endelig beslutning først klokka 16:00 tirsdag. Vaktholdet vil bestå over helga som en ekstra sikring.

– De har vært flinke til å registrere bevegelser i fjellet, sa han.

Det var delte reaksjoner blant de evakuerte Hardanger Folkeblad snakket med, men de fleste var klare for å flytte hjem og var villige til å leve med et regime der de ikke får oppholde seg utendørs.

Hardanger Folkeblad er kjent med at det i løpet av de siste dagene har vært rapportert om steinnedfall fra Tveitanuten og området rundt. Så sent som mandag ble det observert et mindre ras oppi fjellsiden nord for Tveitanuten.

Ordfører Roald Aga Haug informerte om at både teknisk sjef, psykisk helse og administrasjonen i kommunen er tilgjengelig for de som har spørsmål eller behov for bistand.

20 evakuerte: – Er vi like heldige ein tredje gong?

Dramaet i Tyssedal: – Så small det skikkelig

Måndag kjem det ny avgjerd: – Me har eit håp, men me tvilar

Held på evakueringa i nesten to nye veker: – Omsyn til liv og helse veg tyngst