– De må ikke la det forfalle. De har jo gjort det så fint

Lotheparken er gjenoppstått. Fornyelsen har pågått i et halvt år. Men parken mangler i vedlikeholds-listen.