– De som er sårbare fra før, blir ekstra sårbare nå

Møteplassen går nye veier for å nå fram til ungdommer som sliter med å takle hverdagen.