– De tilhører samme familie og har kjent smittevei

Samtlige tilhører samme familie.