HAUGESUND: Risøy er den ene av Haugesunds to sentrale by-øyer. Begge har bruer som trekker på årene.

Det vil si landforbindelse og livsnerver konstruert for og i en svunnen tid.

Begge øyene har næringsliv, boligstrøk og potensial for utvikling.

Men av de to øyene, er det Risøy som ville kommet sterkest ut hvis de begge var med i en konkurranse om kommunens gunst.

Reell øy-konkurranse

Risøy er øya kommunen har festet blikket på.

Haugesunds politikere og byutviklere har valgt Risøy som det mest interessante stedet å få forslag til utvikling på. I fjor var Risøy med i den internasjonale arkitektkonkurransen Europan.

Øy-konkurransen er altså høyst reell.

Arkitekter fra ulike deler av verden har foreslått endringer på Risøy.

To vinnerforslag er kåret, og siden desember i fjor er det blitt arbeidet med konkretisering av hva som er mulig å få til av utvikling der.

Skal lytte til folk

Byplanleggerne i Haugesund kommune styrer Risøy-prosessen.

Men nå gjør også Rogaland fylkeskommune seg gjeldende på banen. Derfra er blikket festet på broforbindelsen.

De inviterer til åpent folkemøte om Risøybroen – i Edda kino.

– Vi ønsker å spre informasjon til innbyggerne i Haugesund og andre interesserte, sier planleggingsleder Marte Ness Aarak i Rogaland fylkeskommune.

Dette skjer som del av oppstart av planarbeidet for ny veiforbindelse til Risøy.

– Folkemøtet er åpent for alle, og publikum får muligheten til å stille spørsmål og komme med innspill, påpekes det fra fylkeskommunen.

Møtet i Edda kino skal finne sted 19. april klokken 17.30–19.30.

Planleggingsleder Marte Ness Aarak påpeker at dette er et viktig prosjekt for Haugesund by.

– Hensikten er å få til bred medvirkning i planprosessen, sier hun, og viser til at dette er selve plangrunnlaget i forbindelse med søknaden om en ny bypakke.

– Det største prosjektet

I arbeidet med en ny bypakke for Haugesund/Fastlands-Karmøy, er ny bro over Smedasundet det største prosjektet Rogaland fylkeskommune ønsker finansiert, slår de fast.

Her er altså Risøybroen sentral.

– For at det skal være mulig å finansiere den nye brua i ny bompengefinansiert bypakke, må Rogaland fylkeskommune ha ferdig en godkjent reguleringsplan når fylkeskommunen søker om ny bompengepakke, opplyser planleggingsleder Marte Ness Aarak.

Når broen til Risøy skal løftes fram i Edda kino, er følgende på plakaten:

  • Bakgrunn for prosjektet
  • Beskrivelse av prosjektet
  • Hvordan medvirke
  • Prosessen videre

Norconsult er engasjert av fylkeskommunen for å gjøre plan- og utredningsarbeidet, og de er nå i gang.

I tiden framover starter firmaet flere undersøkelser på sjø og land.

Bolig og næring

At fylkeskommunen er på banen, betyr ikke at Haugesund kommune trekker seg til side. Tvert om.

– Vi er i full sving med Risøy. I mai blir det workshops med Europan-vinnerne på Risøy, forteller byplanlegger Karen M. Ilstad i Haugesund.

– Risøybroen er sentral også i Europan-forslagene. Løper fylkeskommunen og Haugesund i bena på hverandre her?

– Nei da, vi har godt samarbeid. Fylkets og kommunens interesser er med i begge prosesser, sier byplanlegger Ilstad.

Haugesunds byplanleggere ønsker at innbyggere og bedrifter i Haugesund, særlig de på Risøy, kommer med innspill.

– For å utforme en strategi som kan legge grunnlaget for utvikling av Risøy. Fra vår side med særlig vekt på uterom, i et samspill mellom bolig og næring. Parker, gater og forbindelser. For biler, men også for gående, sier Karen M. Ilstad.