100 kr i rushtidsavgift for å redde omkjøringsveien?

Etter tiltakene mot korona,  (blå søyler: 18. mars) er nå trafikken på Åkra (Tjøsvold) mellom kl 12 og 13 høyere enn trafikken er mellom kl 7 og 8. Dette viser tydelig at Åkra har mye interntrafikk, som en omkjøringsvei aldri vil kunne fjerne.

Etter tiltakene mot korona, (blå søyler: 18. mars) er nå trafikken på Åkra (Tjøsvold) mellom kl 12 og 13 høyere enn trafikken er mellom kl 7 og 8. Dette viser tydelig at Åkra har mye interntrafikk, som en omkjøringsvei aldri vil kunne fjerne. Foto:

Av
DEL

LeserbrevRobin Hult (Ap) har i det siste kommet med noen påstander om den planlagte omkjøringsveien på Karmøy, som ikke kan stå uimotsagt. Jeg går gjennom noe av påstandene nedenfor.

«En mulighet for å avlaste trafikken nordover [dvs. på Nord-Karmøy] er å "presse" folk til å bruke T-forbindelsen. Det kan gjøres ved å opprette en bomstasjon rett etter rundkjøringen på Håvik. Hvis du passerer gjennom denne og bomstasjonen på Norheim innen 60 min., kan du ilegges en rushtidsavgift på f. eks 100 kroner. Da vil en presse mye av trafikken gjennom T-forbindelsen i stedet for det iblant overbelastede veinettet nordover. Det ligger kun på rundt 5000 passeringer i døgnet mot Hellesvik/Raglamyr. Denne veien har mye større kapasitet.» Sitat er hentet fra Facebook-gruppen Ja til ny hovedvei på Karmøy.

Hult foreslår altså at folk på Karmøy skal betale 100 kr i rushtidsavgift hvis de bor sør for Bygnes og jobber på Norheim, i Haugesund sentrum, eller andre steder der det er helt uhensiktsmessig å bruke T-forbindelsen. Alt dette fordi Hult mener at omkjøringsveien må prioriteres foran utbedringer av det overbelastede veinettet mellom Eide og Norheim. Det som man ikke tror det man leser …

«Omkjøringsveien er vedtatt med overveldende flertall i Karmøy kommunestyre (34 mot 9 stemmer). […] At det i den senere tid er kommet noen skjær i sjøen vedrørende finansiering er sant. Det håper vi kan løses ved å benytte eventuelt Haugalandspakke 2 til dette formålet. Jeg er 100 % sikker at stemmetallet vil være det samme i den saken også (34 mot 9).»

Dette sitatet og sitatene nedenfor er hentet fra HAs kommentarfelt.

For det første, så er det nå 14 representanter i Karmøy kommunestyre som er mot omkjøringsveien (Frp: 6, SV: 2, MDG: 2, V: 1, Sp: 3). Så 100 % sikker ville jeg ikke vært her, Hult.

Å kalle den manglende finansieringen for «noen skjær i sjøen» finner jeg bare komisk. Det er hevet over enhver tvil at det ikke er penger til omkjøringsveien – det skjønner alle som leser de relevante saksdokumentene i Haugalandspakken.

Når det gjelder Haugalandspakken 2, så er det ingenting som er avgjort her. Haugesund kommune ønsker fortsatt en byvekstavtale – og omkjøringsveien kan naturligvis ikke være en del av en slik avtale – siden den legger opp til en vekst i personbiltrafikken. Jeg tror heller ikke at f.eks. Høyre kommer til å gå med på at omkjøringsveien prioriteres foran mer fornuftige prosjekter i Karmøy kommune, i en eventuell Haugalandspakke 2. Det er mulig at Hult ikke kjører via Nord-Karmøy i morgen- og ettermiddagsrushet, og dermed ikke har fått med seg hvor det trengs utbedringer på Karmøy, men de fleste andre, inklusiv mange velgere, er heldigvis kjent med dette.

Omkjøringsveien vil for øvrig utgjøre ca. 2/3 av Karmøys rettmessige midler i en eventuell Haugalandspakke 2 – da forutsatt dagens fordeling av inntekter mellom kommunene, dagens takster og en varighet på nye 15 år. Dobler man takstene, i tråd med hva det synes som at kommunestyreflertallet i Karmøy (inkl. Ap) ønsker, så vil omkjøringsveiens kostnader utgjøre ca. 1/3 av Karmøys rettmessige andel – og da har jeg ikke tatt med kostnader til en miljøtunnel. Synes virkelig Hult at dette er en rimelig bruk av innbyggernes bompenger, tatt i betraktning hvor det er trafikkproblemer på Karmøy?

En annen ting som Hult bør ta innover seg, er at Norge er inne i en økonomisk krise, med bla. en eksplosiv arbeidsledighet, synkende oljepris og synkende kronekurs. Det er ventet at Norges BNP vil bli redusert med kanskje 2 prosent fra 2019 til 2020 på grunn av koronapandemien. Hult vet sikkert at vår region er svært sårbar overfor en fallende oljepris. Da fremstår det både umusikalsk og kunnskapsløst å nå snakke om en Haugalandspakke 2, slik Hult gjør. Mener Hult virkelig at Karmøys befolkning skal belastes med en Haugalandspakke 2 frem til 2038 fordi omkjøringsveien skal bygges?

«Mener du at Fylkeskommunen kan overprøve vedtaket i Stortinget som kommune, fylkeskommune og Storting har vedtatt?»

Her lenker Hult til Stortingsproposisjonen for Karmøys deltakelse i Haugalandspakken. Dette har jeg skrevet mange ganger: Stortinget har selvsagt ikke lagt seg opp i hvilke tiltak som settes i verk på strekningen Åkra sør til Veakrossen. Dette vil også Hult forstå, hvis han tar seg tid til å lese den aktuelle delen av stortingsproposisjonen. Så det er altså her ikke snakk om å overprøve noe stortingsvedtak.

«Så hvorfor stopper de [Kommunal- og moderniseringsdepartementet] ikke arbeidet når det ikke er noen muligheter til å få finansiert omkjøringsveien? Er de ikke klar over dette i departementet? Har du ikke klart å opprette kontakt med noen der? Stopper all kommunikasjon i Fylkeskommunen? Er lokaldemokratiet dødt? Det er så mange spørsmål rundt dette. Jeg kan fortsette i dagevis til jeg får svar.»

Her sauser Hult sammen Fylkeskommunens anbefaling om økonomiske prioriteringer i Haugalandspakken, og innsigelsessaken som nå behandles av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Innsigelsessaken er en ren reguleringssak, og tar selvsagt ikke hensyn til om det er penger til omkjøringsveien eller ikke. Departementet er, uavhengig av den økonomiske situasjonen i Haugalandspakken, forpliktet til å behandle innsigelsessaken. Såpass bør man kunne forvente at en kommunestyrerepresentant har fått med seg.

Og hva gjelder lokaldemokratiet, så er det i høyeste grad levende i Haugalandspakken. Som Hult sikkert vet, så består styringsgruppen der av ordførere og varaordførere fra de aktuelle kommunene, samt fylkestingspolitikere. Sveioordfører Erve har nå gjort det klart at hun skal søke politisk forankring i sitt kommunestyre for å kunne godta forslagene til nedskaleringer av Fagerheim-Ekrene. Nå venter vi spent på hva Nilsen, i Hults eget parti vil gjøre; kommer han til å prøve å forankre sitt syn i Karmøy kommunestyre? Gjør han ikke det, så lurer jeg faktisk på om lokaldemokratiet i Karmøy er i ferd med å dø …

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags