Aarhus forsvarer en mislykket boligpolitikk

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Høyres Dag Inge Aarhus er tydelig misfornøyd med at et flertall i Karmøy kommunestyre valgte å ta et forslag fra H/KL til orientering. De to partiene ønsket at Karmøy kommune skulle utrede og samarbeide med Stavanger i et forsøk på å rette opp, og dermed legitimere, de verste konsekvensene av en feilslått boligpolitikk, som regjeringspartiet Høyre er ansvarlig for. I en e-post til Karmøynytt og Haugesunds Avis gir Aarhus uttrykk for frustrasjon og at dette er skuffende og uforståelig av flertallet. Han kritiserer blant annet SVs kommunestyrerepresentanter.

Årsaken til at SV stemte sammen med flertallet for å ta saken til orientering, framgår av saksutredningen og rådmannens konklusjon. Rådmannen stiller blant annet spørsmål ved om det i det hele tatt er mulig å opprette en kommunal garantiordning for egenkapitalkrav på 15 % for boliglån. Dette er ennå ikke avklart i Finansdepartementet. I Karmøy kommune er i tillegg den aktuelle problemstillingen, fortsatt ifølge saksutredningen, et helt marginalt problem. (Problemet er størst og gjelder først og fremst i de større byene og på enkelte steder der det bor mange studenter.)

H/KL representanter forsøker å gi inntrykk av at de står for en sosial boligpolitikk. Begrepet sosial boligpolitikk har imidlertid vært uten innhold og forsvant med Willoch-regjeringens deregulering av boligmarkedet på 1980-tallet. Boligpolitikken ble overlatt markedskreftene. Hadde man penger, fikk man et sted å bo. Etter at reguleringen ble opphevet har boligprisene steget enormt. Dette er et alvorlig problem for studenter og andre som jobber deltid, men det er også et problem for vanlige lønnsmottakere med fast jobb og inntekt. Altså: Folk med fast jobb og inntekt kommer ikke inn på boligmarkedet fordi prisene er for høye og egenkapitalkravet for høyt!

Vi trenger derfor en omlegging av boligpolitikken der Husbanken får økte rammer og kan brukes som det viktigste verktøyet i en ny sosial boligpolitikk. Det er ingen løsning at vanlige lønnsmottakere, uten økonomiske problemer, skal måtte be om hjelp fra kommunen (eller foreldre) for å dekke behovet for egenkapital.

I SV er vi opptatt av å utjevne forskjeller mellom folk. Vi kan ikke akseptere at folk til tross for at de har god inntekt og fast jobb, ikke kommer inn på boligmarkedet. SV har arbeidet for å styrke Husbanken og vi har foreslått å tilby egenkapitallån gjennom Husbanken. Da vi foreslo dette reagerte Høyres kommunalminister, Nikolai Astrup, med forferdelse. – SV inviterer både til gjeldsfest og skattesjokk for innbyggerne. Å bringe mer lånekapital inn i et marked med for få boliger bidrar til prisvekst, sa han.

«Det er trist at kommunalministeren og Høyre synes at milliarder i skattelette til folk med store formuer, som låner til hytter og fine biler, er helt greit. Samtidig kutter partiet i bevilgninger til sosial boligbygging og nekter vanlige folk med vanlige inntekter et lån de kan betale, bare fordi de ikke er født med sølvskje i munnen. SVs forslag vil slippe flere med lav inntekt inn i boligmarkedet, og da snakker vi ikke engang om subsidiering, men om lån de skal betale tilbake.» (Karin Andersen)

At Høyre og Dag Inge Aarhus ønsker å bruke kommunale ressurser for å rette opp skjevheter i boligmarkedet, som følge av partiets egen mislykkede boligpolitikk, er forståelig. Jeg har imidlertid store problemer med å akseptere at dette skal være en kommunal oppgave. Jeg er overbevist om at problemene må løses sentralt, slik at alle får lik rett til å etablere seg på boligmarkedet. Vi trenger en nasjonal sosial boligpolitikk, der Husbanken er det viktigste verktøyet. Vi trenger en ny regjering, med en politikk for de mange og ikke for de få.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken