Ansatte tier i frykt for represalier

Alf Anvedsen med boken om Varsling som det henvises til i leserinnlegget.

Alf Anvedsen med boken om Varsling som det henvises til i leserinnlegget. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Frykt for represalier kan hindre funksjonshemmedes og andre i å oppnå deres lovmessige rettigheter. Det gjelder også ansatte i offentlig sektor, i spesialisthelsetjenesten, i den kommunale helsetjenesten og på opplæringsområdet med kommunale og fylkeskommunale tjenester.

Ytringsfrihet handler om retten til å kunne ytre seg fritt og motta informasjon uten å frykte represalier. Dette ifølge leder av Ytringsfrihetskommisjonen, Kjersti Løken Stavrum. Ytringsfrihet står sentralt i vårt lovverk. «Ytringsfridom skal det være.» Dette står i grunnlovens §100. Helsepersonell har plikt etter Helsepersonellovens §17 til å gi opplysninger til tilsynsmyndighet om forhold som kan medføre fare for pasienters eller brukeres sikkerhet. Det er helt naturlig at Helsepersonelloven har en slik bestemmelse. Det er nødvendig for å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten. Det har også betydning for tilliten til helsepersonell og andre som yter helsehjelp.

Likevel er det slik at ytringsfriheten utfordres. Vil du gå i dybden, kan du lese den ferske boken Varsling – med utgangspunkt i helsetjenesten av Målfrid J. Frahm Jensen mfl. Ansatte kan havne i en lojalitetskonflikt når kritikkverdige situasjoner blir avdekket. Minst to hensyn står opp mot hverandre og må avveies. Hensynet til pasienten og helsetjenesten på den ene side og hensynet til leder og kolleger på den andre side. Hensynet til pasient og brukere skal veie tyngre. Lojaliteten skal ligge hos pasienten. Systemet som pasient og varsler står opp mot er sterkt. En kolossal maktforskjell. I nevnte bok blir både pasient og varsler utsatt for represalier.

Fortielse om kritikkverdige forhold i treffer vi også på i kommunale tjenester. Du får vite via omvei at det ikke ble satt inn vikar for spesialpedagog eller at barnet ditt ble mobbet. Du får vite via omvei at barnet ble respektløst behandlet av ansatt eller at tjenesten uteble. Det gjør det ekstra utfordrende når barnet eller andre selv ikke er i stand til å formidle at lovet tjeneste ikke blir gitt. Her trengs systematisk og langsiktig arbeid for å få til en større åpenhetskultur. Det må jo også være befriende for de ansatte som nå føler at de går rundt med munnkurv. Vi kan ikke ha det slik, at innbyggere med nedsatt funksjonsevne lider, fordi ansatte ikke våger å varsle om kritikkverdige forhold og uetisk oppførsel av omsorgspersoner som skal hjelpe.

Dette er forhold Ytringsfrihetskommisjonen bør ta med seg i sitt arbeid, og som bør interessere politikere, administrasjon, tillitsvalgte og ansatte i offentlig sektor.

https://www.universitetsforlaget.no/varsling-med-utgangspunkt-i-helsetjenesten


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken