Hver dag er det barn og unge som stenges ute, baksnakkes og latterliggjøres av andre barn. Jeg tror vi alle kjenner det stikker når vi ser et barn som står på utsiden. 

Halloween er en av de dagene vi kan se dette ekstra godt. Det er her frivillig arbeid kan bidra bedre enn de fleste. Nettopp derfor er «me i gjengen»-prosjektet viktig.

Passiv mobbing - finnes det?

Alle er mot den åpenbare og direkte mobbingen, men mobbing kan være så mye mer. I Rogaland vet vi at mange er ensomme. Omtrent 4000 ungdommer opplever ofte å være ensomme i den videregående skolen. Dette starter ikke i skolen, men skolen kan bidra til å løse det. Frivillige organisasjoner er like viktige.
 

Professor Ingrid Lund ved Universitetet i Agder mener det er på høy tid å endre vår forståelse av mobbing. Hun mener at mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning. Med andre ord er «motgiften» å se til at alle får en opplevelse av å høre til og bli inkludert. Det er en definisjon som stiller et ubehagelig spørsmål: bidrar vi til at alle barna blir involvert inn i sosiale aktiviteter?

De frivillige heltene

Det er her frivillige gjør en spesielt viktig jobb. For egen del har jeg erfart at KFUK-KFUM gjennom sitt lange engasjement med speider, Ten Sing og aktiviteter for barn har hjulpet tusenvis av barn og unge. De har blitt inkludert inn i et sosialt nettverk og fått følelsen av å høre til og være en person som betyr noe for andre. Idrettslag og andre kulturaktiviteter gjør samme gode jobben. Røde Kors har forstått dette i sin «me i gjengen»-satsning. At løsningen for mange er å koble barn og unge inn til aktiviteter i frivillige organisasjoner.

For videregående skolen sin del håper jeg at vi kan inngå et samarbeid med Røde Kors for å hjelpe ungdommer i den videregående skolen inn i frivillige organisasjoner.

Svare ja neste gang?

Men du og jeg kan også gjøre en forskjell. Vi kan tenke oss om en gang til når vi blir spurt om å delta i frivillig arbeid. Med å være trener i fotball eller leder i Ten Sing er du kanskje en av de få lyspunktene i en strevsom hverdag. En trygg voksen i et inkluderende miljø vil kunne være mer betydningsfull i livet til disse unge enn de aner.