Å endre for å bevare.

Bør Haraldsvang skole rives?

Bør Haraldsvang skole rives? Foto:

Av
DEL

LeserbrevI årene fremover risikerer vi at flere bygninger av arkitekt David Sandved blir revet i Haugesund. I går kom det frem at Steinerskolen vil rive sitt skolebygg, og erstatte det med nybygg. Rutebilstasjonen på Flotmyr skal rives, og muligens vil Haraldshallen og Haraldsvang skole lide samme skjebne.

At så mange bygg, tegnet av vår mest kjente arkitekt, skal rives, gjør at vi må stille oss spørsmålet: bør byggene bevares?

I Haugesund er rehabilitering av folkebiblioteket i Haugesund er et godt eksempel, og den gamle brannstasjonen og Sjøfartsbygget er gode eksempler på hvordan gi gamle bygninger nytt liv. Det er Haubo som skal bygge den gamle brannstasjonen om til boliger. Skisser som er utarbeidet viser at deler av bygget skal bevares.

Haglandgruppen og Østensjø rederiets rehabilitering av Sjøfartsbygget ble for noen år siden trukket frem av byantikvaren som et av de mest avanserte og beste byutviklingsprosjekter på flere tiår. De to verneverdige sjøhus på indre kai og Strandgata 170 viser hvordan man kan ta vare på kulturhistorien og samtidig skape moderne lokaler. Slik skapes byfornying samtidig som man tar vare på kulturhistorien.

Å ta i bruk eldre bygninger kan kalles transformasjon, gjenbruk eller resirkulering. Tanken er å gi bygninger ny verdi. Bygninger kan få nytt nye innhold som representerer et brudd med tidligere bruk. Ved endring av selve hensikten med bygningen, blir identitetsverdien løftet fram på en ny måte. Gamle bygninger er viktigste bærer av vår historisk hukommelse, identitet og av verdi for byen vår.

Haugesund kommune må redusere sine klimautslipp, og transformasjon og gjenbruk av gamle bygg vil kunne bidra til dette. Alt som er bygget har en verdi i seg selv, fordi det er brukt materialer, transport og arbeidskraft til å bygge. I tillegg vil rivning ha sine utslipp. Ny bruk av gamle bygninger vil kunne bidra positivt i klimaregnskapet. Denne positive gevinsten er en viktig årsak til at flere eldre bygninger gis nytt liv.

Å rehabilitere eller å ta bruk gamle bygg på nye måter er spennende og viktig. Vi endre byen, men klarer samtidig å ta vare på identiteten vår og redusere klimautslippene. Det er hva vi i Haugesund Venstre kaller en grønn og urban by.

Lene R. Mathisen
Bjørn Gunnar Husby
Haugesund Venstre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags