Derfor er jeg politisk ukorrekt

Bilde tatt utenfor Karmsund vgs

Bilde tatt utenfor Karmsund vgs Foto:

Av
DEL

LeserbrevNoen sa til meg at jeg burde være «forsiktig» med å markere 8. mars fordi å se seg selv som «feminist» er feil. Feminisme er et politisert begrep og det er et tema som kan splitte.

Om jeg spiller «politisk korrekt» og la være og markere dagen, hadde jeg bekreftet denne påstanden. Nei! 8. mars bør være en markering som samler oss, uavhengig av politisk syn, for å minne oss om kampen som noen modige kvinner kjempet før oss. En markering for å inspirere oss til å fortsette kampen i Norge og samtidig for å reflektere om situasjonen til kvinner i verden.

Ifølge Verdens økonomiske forums indeks som måler kjønnsgapet, er Norge ett av de beste landene i verden å være kvinne i. Vi er på toppen av listen etter Island. Kriteriene er mange og gapet mellom kjønnene, ifølge indeksen er fjernet med 83%.

I andre land er kvinnene ikke like «heldige» som i Norge. Det går derimot fryktelig sakte framover med global likestilling. I mitt hjemland, Mexico, er det registrert at det i snitt forsvinner 10 kvinner hver dag. Damer og jenter ned til fem års alder blir voldtatt, torturert og drept. Ti hver dag! «Femicide» er begrepet som er brukt. Det er en kjønnsdimensjon av begrepet «homocide», der kvinner drepes, fordi de er kvinner. Den største trussel for en kvinne i Mexico i dag er å treffe feil voldelige mann, fremfor å bli smittet av corona-viruset.

I land som Saudi-Arabia, der rettssystemet er basert på sharia-lover, blir kvinner straffet offentlig, noen ganger til døden, for utroskap, homofili eller umoralsk oppførsel. Det er også jenter og kvinner i krig eller på flukt fra Syria for eksempel som er utsatt for trakassering eller voldtekt om de er ikke har en mann ved sin side som «passer på dem». For å ikke glemme tusenvis av jenter som blir kjønnslemlestet i en rekke land i Afrika.

I vår lille trygge Norge, finnes det også mange kvinner og jenter som utsettes for tvang, vold og ekstrem kontroll for at de skal leve i tråd med familiens tro og tradisjoner. Dette gjelder mange kvinner med minoritetsbakgrunn, men også mange etnisk norske i lukkede trossamfunn.

Jobben mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er aktuelt i Norge og der er jeg gjennom jobben min med på å forebygge, avdekke og hjelpe i min jobb som minoritetsrådgiver.

Jeg føler med heldig å kunne jobbe direkte mot ukulturen som presser kvinner og jenter ned hver dag. Det er et stort ansvar, men også en ære å kunne jobbe aktivt for å beskytte grunnleggende menneskerettigheter.

I Norge lever vi i et sekulært samfunn og har en velfungerende velferdsstat. Dette hjelper å redusere de økonomiske og religiøse sperrene som gjøre likestillingsarbeid vanskeligere. Vi har likevel et ansvar å jobbe videre for å bevare kulturen om likestilling. Den beste og mest effektive metoden for å verne likestillingen er med våre egne handlinger. Hver eneste av oss setter standarden og eksempel i vår familie, vår jobb og i vårt lokalt miljø.

Som foreldre er vi rollemodeller for våre barn. En kultur for likestilling dyrkes i et hjem der menn bidrar like mye som kvinner i husarbeid, der mamma og pappa går på jobb og bidrar økonomisk i familie og til felleskapet. I et hjem der vi oppdrar våre barn, og særlig våre sønner, til å se på jenter som likeverdige. Der vi lærer våre døtre å stå opp for egne valg og ha eierskap over sin kropp og seksualitet.

Jeg drømmer om den dagen vi ikke trenger å markere kvinnedagen. Det er dessverre slik at i anno 2020 trenger vi en påminnelse. Norge som er i verdenstoppen har likevel fortsatt «17%»-gap mellom kjønnene, men det er enda en større vei å gå for kvinner ellers i verden.

Jeg blir ikke provosert av feminister i Norge som går i tog med paroler der de krever «lik lønn for likt arbeid», eller andre tema som å «stoppe netthets mot kvinner» foran en parole som snakker opp «kvinner i verden». Jeg synes alle kamper er viktige, men vi bør ikke glemme de som trenger det mest, her hjemme og ute i verden.

Vi skal lykkes når vi kvinner står sammen og slutter å se hverandre som konkurrenter. Vi bør bli flinkere å heia på hverandre.
Mer enn bare å si gratulerer med dagen, vil jeg oppfordrer alle damer til å kreve deres plass, snakk ut og gir en hjelpende hånd om dere er vitner til urett. Uansett. Hver dag.

Derfor er jeg politisk ukorrekt og markerer denne dagen. Ha en flott 8. mars!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags