En solid leksjon i dårlig politisk håndverk

Ordfører Nilsen og varaordfører Grindhaug i Karmøy kan ha lurt seg selv under styringsgruppemøtet i Haugalandspakken 5. mai.

Ordfører Nilsen og varaordfører Grindhaug i Karmøy kan ha lurt seg selv under styringsgruppemøtet i Haugalandspakken 5. mai. Foto:

Av
DEL

LeserbrevHva i alle dager var det som skjedde på styringsgruppemøtet i Haugalandspakken 5. mai? Seansen startet med at ordfører Nilsen – over bordet, og uten at dette har vært behandlet av Karmøys folkevalgte – lovte at Karmøy kommune selv skulle ta deler av kostnadene ved en eventuell miljøtunnel i Åkramarka, hvis KMD krever en slik miljøtunnel. Å komme med slike ubegrunnede lovnader hører ikke hjemme noe sted, og slike utspill er kun med på å svekke tilliten til Karmøys representanter – både i styringsgruppen, men også i befolkningen og blant politiske kollegaer i Karmøy.

Så, hva var det egentlig som ble vedtatt på møtet? Jo, fylkeskommunens alternativ 1 ble overraskende nok enstemmig vedtatt, selv om man kan undre seg på om hvorvidt verken mediene eller Karmøys to representanter (Nilsen og Grindhaug) fikk med seg dette. Alternativ 1 medfører at den resterende potten deles mellom Fagerheim-Førland (170 mill. kr), Salhusvegen (125 mill. kr) og tiltak i Veakrossen og Åkra (60 mill. kr). I tillegg ble det enstemmig vedtatt at man skal vurdere (altså kun vurdere…) Karmøys variant av alternativ 1, der 200 mill. kr går til tiltak i Veakrossen og på Åkra, mens Sveio får 170 mill. kr til Vikse-Ekrene. Forslaget til Karmøy faller imidlertid på sin egen urimelighet, slik også Mohn påpekte, siden Vikse-Ekrene har blitt kostnadsregnet til minst 260 mill. kr – og siden Salhusvegen nå er tatt ut.

Fylkeskommunen skal kommentere og kvalitetssikre Karmøys variant før neste styringsgruppemøte, og i tillegg kommer Sveio og Haugesund kommune til å diskutere Karmøys forslag i sine folkevalgte forsamlinger (Karmøys to representanter kommer nok som vanlig ikke til å diskutere saken i sine forsamlinger). Det er imidlertid ingen grunn til å tro at Haugesund kommune kommer til å akseptere at Salhusveien ryker, og det er også tvilsomt at Sveio kommune vil vurdere Karmøys forslag som realistisk.

Det som derfor trolig kommer til å skje på neste styringsgruppemøte, er at det ikke blir noen enighet. Dette betyr at det blir opp til fylkeskommunens politikere å avgjøre hvilken variant av alternativ 1 som skal gjennomføres. Tatt i betraktning at Salhusvegen er et tidsriktig prosjekt i tråd med den fylkeskommunale plattformen, der gående og syklende prioriteres, samt at Karmøys variant av Vikse-Ekrene er økonomisk urealistisk, vil fylkespolitikerne mest sannsynlig vedta det opprinnelige alternativ 1, og Karmøy vil da sitte igjen med ca. 60 millioner kr til tiltak i Veakrossen eller Åkra. Her må vi også få med at både Rogaland fylkeskommune og Vestland fylkeskommune skal avgjøre saken (siden Sveio ligger i Vestland).

Karmøys to representanter utviste under møtet en leksjon i dårlig politisk håndverk. Det hele minnet mest om et sirkus – der det for Karmøys del kun handlet om å karre til seg mest mulig, der de prøvde å inngå diverse konstellasjoner sammen med noen av de andre kommunene. Det hele endte altså med at Nilsen og Grindhaug dolket Haugesund i ryggen ved å prøve å friste Sveio med et relativt urealistisk tilbud. Slik oppførsel bidrar definitivt ikke til noe bedre samarbeidsklima på Haugalandet, og mest sannsynlig vil det til syvende og sist medføre at Karmøy ikke sitter igjen med mer enn de 60 millionene.

Det er imidlertid et moment som kan tyde på at Karmøys to representanter faktisk har gått på sin egen limpinne. Det er nemlig sannsynlig at den omdiskuterte potten etter hvert vil bli mindre enn det den er i dag. Dette betyr i så fall at minst ett av prosjektene må utgå, og derfor er prosjektrekkefølgen svært viktig. Hvis neste møte ender uten enighet, vil det da være opptil de to fylkeskommunene å avgjøre den prioriterte prosjektrekkefølgen – og de fleste forstår jo da at i hvert fall Vestland fylkeskommune ikke kommer til å sette Karmøys prosjekter øverst.

Helt til slutt: Man kan med rette hevde at 60 millioner kr i utgangspunktet var et for dårlig tilbud til Karmøy, men da burde man heller prøvd å øke dette beløpet ved å diskutere saklig i gruppen, og eventuelt i hvert fall prøve å komme øverst på prioriteringslisten – ikke lansere nye alternativer som egentlig bare var med på å gjøre situasjonen forvirrende og kaotisk, og ikke minst som altså nå har forsuret samarbeidsklimaet på Haugalandet. Det er uten tvil også slik at Karmøys innbyggere vil ha nytte av en utbedring av Salhusvegen – der også en liten del av prosjektet ligger i Karmøy kommune. Det fulgte også med en gulrot fra fylkeskommunen – som Nilsen og Grindhaug ikke engang ofret et eneste ord under møtet – nemlig at fylkeskommunen har tilbudt seg å betale for en kollektiv-arm mellom Oasen-rundkjøringen og den nye Salhusvegen. Men skrotes Salhusvegen, så blir det heller ingenting av denne gulroten.

Leserne får selv bedømme om Nilsen og Grindhaug under møtet i styringsgruppen gjorde en god jobb for Karmøy kommunes innbyggere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags