Er Håvik skole for liten for Karmøy kommune?

Håvik elevene protesterer mot nedleggingsplanene

Håvik elevene protesterer mot nedleggingsplanene Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Karmøy kommune skal kutte kostnader i skolesektoren. Nå foreslås det å stenge Håvik skole, splitte lokalsamfunnet på Håvik i to, og sende elevene til naboskolene i sør og nord. Logisk, enkelt og effektivt. Og det skal skje uten at det går på bekostning av kvalitet i undervisningen. Ja, for det er det de folkevalgte i Karmøy kommunestyre har satt som betingelse for rasjonalisering i skolesektoren.

De fleste er med på at det fra tid til annen må sees på skolestrukturen og vurderes endringer for å holde kostnadene nede. Det er etatens ansvar. Derfor satte jeg meg ned for å lese notatet som Karmøy kommune har lagt ut til høring. Jeg håper de folkevalgte tar seg tid til det samme.

Jeg ble overrasket. Jeg forventet å finne gode forklaringer og begrunnelser for en så viktig avgjørelse. Skolen er som en hjørnestein for alle lokalsamfunn, og nedleggelse er en stor beslutning. For barn og voksne. Jeg sto imidlertid igjen med flere spørsmål etterpå enn før jeg begynte lesningen.

Ta elevtallsutviklingen. Det må vel være sentralt når man vurderer nedleggelse, tenkte jeg. Norconsult må man vel kunne stole på. Deres prognose viser at elevtallet ved Håvik skole reduseres med 12 % i perioden 2020-2025, og vil ende på 90 elever. Ok, nedgang altså. Derfor nedleggelse.

Men nei da. I neste setning gjengis rådmannens egne faktiske fødselstall i sonen. De viser til min store overraskelse en økning i samme periode, og ender på 121 elever i 2025. En vekst på 7 %! Norconsult spår nedgang til 90 elever, faktiske fødselstall på Håvik tilsier en vekst til 121 elever. At fødselstallene viser en vekst på Håvik, er egentlig veldig forbausende, da de fleste sonene i Karmøy kommune de siste årene har slitt med synkende fødselstall. Dette underbygger da ikke konklusjonen i utredningen? Man legger da ikke ned skolekretser som er i vekst?

Det skal bli interessant å se om de folkevalgte stoler mer på Norconsults prognose enn på reelle tall fra fødselsregisteret. Jeg har registrert at Norconsult har produsert forbausende prognoser også for andre kommuner i regionen.

Rapporten beskriver at elevene skal flyttes til Avaldsnes skole, og tanken er at klassene her skal fylles opp. Høres logisk ut. Et sentralt spørsmål er da om det er plass på Avaldsnes skole? Det er grunn til å spørre om dette, for et stykke uti dokumentet sies det at Håvik skolekrets i neste omgang må deles, og at elevene fra søndre delen av Håvik må flyttes til Kopervik skolekrets. En overraskende opplysning, som med ett gjør forslaget enda mer komplisert og ødeleggende. Bygda skal deles i to, og de nye skolekrets grensene skal krysse soknegrensene. Er dette grundig gjennomtenkt, med alle konsekvensene dette medfører? Er grunnen at Avaldsnes skole ikke er stor nok til å romme Håvik skoles elever? Dette er et veldig sentralt spørsmål, og hele grunnlaget for rapportens konklusjon.

Å slå sammen to skoler og fylle opp klasser, kan gi betydelige innsparinger på lærerbemanningen. Kostnadsreduksjon er målet for øvelsen, og rapporten viser til betydelige besparelser. Spørsmålet man må stille seg, er om de forventede økonomiske innsparingene forsvarer en så drastisk beslutning som å legge ned skolen på Håvik. Ofte ser man i ettertid at den teoretiske innsparingen var noe større enn den man klarte å realisere. Usikkerheten her bør tas med i vurderingen.

Det virker som om de styrende organer har bestemt seg for at små skoler er dyre skoler. Er det virkelig slik at en skole på 120 elever er for liten i dag? Har noen utfordret denne tesen?

Rapporten bekrefter at det er lite å utsette på skolebygningene og fasilitetene på Håvik. Skolen har et godt læringsmiljø og er velfungerende i dag. Den er en viktig institusjon i bygda for å skape et trygt og godt oppvekstmiljø. Dette har enormt stor verdi, men er vanskelig å måle i kroner og øre.

Det er andre gang på få år at Håvik skole forsøkes nedlagt. Første gang sa politikerne nei. Argumentasjonen denne gang er etter min mening ikke bedre. Elevtallet på Håvik i er vekst, ny boligbygging er planlagt, og Håvik er kommunikasjonsmessig nå blitt et enda viktigere knutepunkt. Håvik er et tettsted med potensial for ny vekst. Jeg håper og tror at våre politikere tenker offensivt og ser dette, og at de sier nei til nedleggelse av Håvik skole også denne gang.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken