Fellesskapet kan aldri gå konkurs

Gaute Brækken

Gaute Brækken Foto:

Av
DEL

LeserbrevKrisesituasjonen med fare for smitte og sykdom, og usikre økonomiske fremtidsutsikter, gjør at mange nå opplever usikkerhet og angst for fremtiden. Det kunne ha ført til uro og splittelse, og at alle kun tenkte på seg selv og sine. Men vi ser nå heldigvis det motsatte. Statsminister Erna Solberg sa det så godt, at det som samler oss er større enn det som skiller oss. Den solidariske fellesskapskulturen i Norge gjør at vi står sammen for å komme gjennom krisen på en god måte. Kirkens Bymisjon møter særlig utsatte mennesker som trenger å være en del av fellesskapene. Mange av dem har utfordringer som blir forsterket nå som vi alle må holde avstand til hverandre. Det trengs derfor at vi tar et felles ansvar for at alle blir regnet med i den nasjonale dugnaden.

Kirkens Bymisjon ser på fellesskap som et bærende element i samfunnet. Gode fellesskap er en motvekt til splittelse, uro og avmakt. Fellesskap handler ikke om fordeling av inntekter og kostnader, men om at vi sammen er i stand til å bære og utvikle samfunnet. Måten vi sammen har håndtert trusselen fra koronaviruset på gir derfor håp for fremtiden. Kirkens Bymisjon heier på den fantastiske dugnadsånden og omsorgen som mange viser i disse dager. Det har skapt utrolig mange gode initiativ og kreative forslag. Vi må fortsette med det i lang tid.

Kirkens Bymisjon vil mobilisere til bevegelse mot et samfunn som bygger på likeverd, hvor vi kan leve rike liv uten å forutsette et høyere materielt forbruk. Dette som en motvekt til dagens forbrukersamfunn, som har ført til større økonomiske og sosiale forskjeller. Mange blir mer ensomme når offentlige møteplasser og tilbud stenges. En kan kjenne seg alene med det som er vondt, eller oppleve utrygghet ved å måtte være mer hjemme. Utfordringer barn og unge opplever på hjemmebane forsterkes av krisen. Manglende nettverk og ressurser blir veldig tydelig når en er helt avhengig av det for å få dekket de mest grunnleggende behovene. Rusutfordringer kan bli vanskeligere å takle. Plutselig arbeidsløshet kan ramme alle.

Kirkens Bymisjon er glad for at kommunene etablerer tilbud for å se og ivareta alle, og vil støtte opp om dette arbeidet med det vi kan. Dette gode samarbeidet kan bli starten på helt nye former for samarbeid mellom offentlige, private og frivillige aktører til beste for fellesskapet. Kirkens Bymisjon ser frem til den dagen vi kan gjenåpne våre gode møteplasser og fellesskap som betyr mye for mange. Samtidig jobber vi for et raust samfunn som har rom for alle, der det ikke lenger er behov for å ha egne møteplasser for de mest utsatte.

La oss hente fram det beste i oss nå. Ikke la frykt, egoisme eller likegyldighet ta overhånd. Møt andre med et smil når du treffer dem, selv om du er redd. Et blikk og et smil betyr mer enn det en ofte tror, og er en flott måte å vise omsorg ved å holde avstand. Å stå sammen i fellesskap er den beste investeringen vi kan gjøre nå for å komme styrket gjennom krisen, på kort og på lang sikt. Det kan lære oss å bygge et stort og likeverdig fellesskap som ikke stenger noen ute, men har rom for alle.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags