Av: Frode Sørheim, Styreleder i Amcar Karmsund og styremedlem i Fjord Motorpark AS

Onsdag 31. januar ble det avholdt et møte for frivilligheten i Karmøy kommune. Frivillighetskoordinatoren etterlyste aktivitet for en stadig aldrende befolkning. Motorsport har ingen aldersgrense eller «reservebenk». Alle kan delta. Undersøkelser viser at motorsportmiljøet har et særskilt samhold mellom generasjoner. Man må være en del av dette unike idrettsmiljøet for å oppleve gleden hos «bestefar/mor» når de deler idrettsgleden og livsvisdom om mekanikk, fysikk, ernæring, risikoforståelse, og gode holdninger om å stå til tjeneste for hverandre. De unge lærer de voksne om de unges holdninger og kunnskap om kommunikasjonsløsninger, sosiale medier og gaming. De ivrigste unge utøverne simulerer løp og konkurranser i den virtuelle verden på datamaskinen og overfører ferdighetene til den virkelige verden. Samholdet bygger realkompetanse og skaper gode rollemodeller for barn og ungdom.

På min skole var jeg den eneste i 8. klasse som fortsatt drev med fotball. Mine venner hadde falt i fra. Jeg har også vært fotballtrener for denne aldersgruppen og kjenner utfordringene. Et meningsfylt og mangfoldig idretts- og fritidstilbud er kanskje det viktigste en kommune kan bidra til. Den siste uken har media satt fokus på narkotikabruk ned i barnealder. Politiet forteller hvilke interesser disse unge har. Tradisjonelle lagidretter nevnes sjeldent. Fjord Motorpark vil gi kommunen over 30 ulike idrettsgrener og fritidsaktiviteter. Hele 48 frivillige organisasjoner med rundt 5.000 medlemmer står klare for å øke aktivitetstilbudet for alle aldersgrupper. Denne organiseringen er rasjonell og gir muligheter for faste ansatte slik som de tradisjonelle idrettslagene, og vil kunne øke tilretteleggingen for inkludering. Karmøy kommune gjennom Vågen læringssenter har motocrosstilbud med tre egne sykler. Det er en populær aktivitet med god resultater for rundt 30 elever med tilpasningsvansker. Bruk av motorsport som verktøy i terapi er godt dokumentert. Det er overraskende at ikke et større flertall av kommunestyret ser samfunnsverdien av et mangfoldig idretts- og fritidstilbud. Når idretten i seg selv ikke er viktig nok, hvor mange ungdommer skal «reddes fra skråplanet» for at idrettsanlegget skal være «tvillaust mer til gangs enn til skade»? Minner om at verditaksten for regulert utmarks-areal til idrettsanlegget i 2014 viste kun kr. 483.575. Erstatningssummen til grunneierne vil bli langt høyere.

Våre aktiviteter gir et samfunnsbidrag og betyr mye for mange. Nå håper vi på en positiv behandling hos Fylkesmannen, og at det politiske spillet er over.