Haugaland Kraft linjetrasérydding, vandalisme

Av
DEL

LeserbrevSom opphav til artikkel i Haugesunds Avis i dag angående Haugaland Kraft (HK) sin vegetasjonnedskjæring i høyspentnettet ønsker jeg å kommentere Lassesens uttalelser i artikkelen.
Lassesen påpeker at HK har et høyspentnett på 1.740 km som skal vedlikeholdes og de må derfor ha effektive rutiner på ryddejobben.
I praksis, som nå, blir det at HK påfører grunneiere mye ekstraarbeid.
Det er en selvfølge at HK må ha rett til linjevedlikehold, men det må likeså være en selvfølge at de rydder opp etter seg på annen mans eiendom.
Krattet som HK har etterlatt seg på Håvik ligger i LNF område og grenser til Håvik skole og et byggefelt.
Området er lett tilgjengelig så en oppflising av krattet burde vært en selvfølge.
Området er nå inngjerdet for å bli benyttet til beiter for sau og ammekyr.
I nevnte ryddetrasé er det nå ikke framkommelig for verken folk eller dyr.
Lassesen uttaler at deres fordel med å forlate krattet i traseen er at det tar opptil 3 år før vegetasjonen kommer tilbake.
I landbrukssammenheng med areal for beitedyr er denne uttalelsen ikke fornuftig. Vi er avhengig av vokster i beitene!
På min strømfaktura så betaler jeg 2 avgifter for strømnett.
En fast årsavgift på kr 2000 for nettleie og i tillegg en energinettleie pr. KWh forbruk.
HK hadde i året 2018 et netto driftsoverskudd på NOK 199 mill.
Derfor må det finnenes økonomisk rom for å kunne imøtekomme grunneiere med velvilje og ryddig framferd.
Med disse argumentene ber jeg igjen om at HK ser på saken på nytt for å vurdere tiltak for oppflising i traseen.
Til orientering så har bestilt en flokk villsaulam som til høsten skal starte kultivering av nevnte arealer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags