Haugesunds Avis og Karmel-instituttet

Av
DEL

LeserbrevHaugesunds avis presenterte for ei tid tilbake et prosjekt i regi av Karmel- instituttet.

Dette framstår som en ubalansert artikkel, og jeg vil også be Haugesunds avis svare for sitt samfunnsansvar.

Karmel- instituttet er av finansdepartementet fradratt sine skattefradragsordninger på grunn av sin virksomhet i det de selv kaller for Judea og Samaria, altså okkuperte palestinske område. FN og verdenssamfunnet holder fast ved at områdene som av nåværende Israels regjering og «sionistiske kristne» betegnes som Judea og Samaria er okkupert palestinsk land.

Altså; Israel okkuperte i 1967, Vestbredden, Gaza og Øst- Jerusalem og når det er et okkupert land, så trer folkeretten inn. Dette betyr bl.a at en okkupasjonsmakt ikke kan overføre egen befolkning og næringsvirksomhet til det okkuperte området.

Dette er påpekt overfor Israel i et stort antall FN resolusjoner og også påpekt av Den internasjonal domstolen så sent som i 2004. Som part til Genèvekonvensjonene ( folkeretten) har Norge ikke bare forpliktet seg til å respektere disse reglene.

Vi har også et ansvar for sikre respekt for krigens folkerett selv om vi ikke selv er anse som okkupasjonsmakt. Derav fikk Karmel-instituttet tatt bort sin mulighet til skattefradrag fra Finansdepartementet.

Hvor er så Haugesund avis sitt ansvar, når de omtaler prosjekt som påviselig bestrider folkeretten ?
Man kan tenke seg at man har ulike syn på situasjonen i Israel og Palestina. Men internasjonale lover slik vi finner dem i folkeretten, er udiskutable.

Videre gjelder det synet på Bibelen som brukes. Bibelen kan ikke brukes til annet enn å holde fram Gud som skaper og Jesus som frelser, deri det ukrenkelige menneskeverdet slik vi finner det i skapelsesberetningene.

Og det dobbelte kjærlighetsbudet fra Jesus. Karmel-instituttet vil som kristen-sionister hevde at Bibelens landløfter til Abraham, skal være rettesnor for fordelingen av land mellom Israel og Palestina og de setter dermed Bibelen over de internasjonale lover.

En slik forståelse av Bibelen er en klar forenkling av Bibelen.

I 1. kongebok kapittel 21, så kan vi lese om Nabot som hadde en vingård. Kong Akab ønsket denne gården, men Nabot ville ikke gi den fra seg. Kong Akabs hustru klarer da å få tatt livet av Nabot og kong Akab kan ta vingården.

Men da kommer profeten Elia med sin straffetale fra Gud over den ugjerning han har gjort med å ta en annen manns land.

Jeg var ledsager i Israel og Palestina, for Kirkenes Verdensråd sommeren 2016. Da så jeg med egne øyne hvordan de ulovlige bosettingen på palestinsk jord og muren fratar området mulighetene til å jobbe fram en varig og rettferdig fred.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags