Havvind, ute av syne ut av sinn?

Av

– Lovnad om arbeidsplasser og klimavennlig energi.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Ekspansiv vindkraftutbygging har skapt stort engasjement og nasjonal debatt.

Ødeleggelser av sammenhengene økosystemer og landskap, den nasjonale naturidentiteten, forstyrrelser av friluftsliv og rekreasjon og sist men ikke minst økt kunnskap om innvirkning på folks helse har ført til at mange nå ønsker at vindparkene skal flyttes til havs.

Det hevdes at miljøkonsekvensene er mindre, vindforholdene mer stabile og at vindkraft til havs både skal bli den neste store eksportnæringen for Norge og et viktig bidrag for å redde verdens klima.

De fysiske naturinngrepene oppleves nok mindre ved etablering av flytende vindkraftanlegg til havs enn for tilsvarende anlegg på land. Konsekvensene for biodiversiteten, havbunn, for fugler og marine pattedyr kan derimot være store.

«Vi må ikke sette oss i en posisjon der vi tillater at eventuelle havvindprosjekt kan skade våre fornybare fiskeressurser og artsmangfoldet.»

Hensynet til forsvarlig og bærekraftig forvaltning av våre viktigste fiskeressurser samt internasjonale forpliktelser rundt sikring av bestander bør veie tyngre enn hensynet til kostbar og sekundær vindkraft.

Konsekvenser av en slik utbygging på det marine miljøet vet vi fremdeles for lite om, siden forskingsgrunnlaget er tynt.

Det vi vet er at det kan påvirke vandringsmønsteret til flere fiskebestander, gyteadferd og marine havpattedyr som hvaler. Bekymringene knytter seg også til hvordan produksjon av storskala havvind vil påvirke sjøfuglbestandene som har en viktig rolle i det marine økosystemet.

«Det hevdes at vi trenger mer elektrisk energi i Norge, uten å nevne noe om en upopulær diskusjon, nemlig å senke forbruket vårt.»

Men, er det egentlig så prekært?

Norge er tross alt selvforsynt med grønn vannkraft og eksporterer allerede i snitt over 10% av overskuddet. Dette er før vi har rustet opp vannkraften og hentet ut 15-30% mer energi uten nye inngrep. På toppen av dette har vi et enormt potensial for gode gamle ENØK tiltak, varmepumper til sjø, geotermisk energi, solenergi etc. Listen er lang, og felles for disse er at inngrepene er små sammenlignet med vindindustri. Det finnes altså få om noen grunner til at vi skal starte energiproduksjon der inngrepene og naturkonsekvensene er størst og gevinsten minst slik vi nå ser etter vindindustriens herjing langs kysten.

I Norge har vi i dag et stort potensial i oppgradering av vannkraften.

Den store fordelen er at den allerede er bygget ut og inngrepene gjort. Det eneste vi trenger å gjøre for å hente ut 15-30% ekstra som kan produseres er en nærmest inngrepsfri oppgradering av de i snitt 50 år gamle installasjonene.

Vannkraftens fordeler er mange. Den er fornybar, ren, forutsigbar, fleksibel, og den kan forsyne mange generasjoner med rimelig energi fra lokale ressurser. Vannkraft forurenser ikke luften og kan vise til de laveste utslippene av drivhusgasser av alle energiteknologier.

I Norge kommer 99 prosent av all kraftproduksjon fra vannkraft. På verdensbasis utgjør vannkraften rundt en sjettedel av den totale kraftproduksjonen.

Vannkraftforskere ved NTNU har påvist at oppgradering og utbedring av allerede etablert vannkraft kan sikre en betydelig mengde ny strøm på en langt bedre økonomisk miljømessig måte. For det andre har det blitt vist, også av forskere ved NTNU, at det er et svært stort potensiale tilstede for energisparing i norsk bygningsmasse.

Tiden fremover vil vise hvilken type energipolitikk som ga en bærekraftig og fornuftig løsning. En ting er sikker, og det er at dersom det nå igangsettes havvind på samme tynne grunnlag som vi gjorde på vind på land kan konsekvenser bli større enn vi forespeilte.

I generasjoner har vi levd av våre fornybare fiskeriressurser og det er fremdeles en av våre viktigste næringer, den har også skapt en identitet for alle som er bosatt langs Norgeskysten.

Ved havvind kontra landvind er forurensingene de samme, med fare for lekkasjer av olje og avskalling av miljøskadelige stoffer direkte ut i naturen, men ved havvind er det kanskje lettere å godta dette med de velkjente ordene, «ute av syne, ut av sinn.»

Og la oss i det minste være ærlige, vindindustri både på land og til havs handler om å skape et nytt industrieventyr. Denne industrien har ingenting å gjøre med hverken grønn energi eller et grønt skifte.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken