Influensasesongen er kommet, og de første influensatilfellene er registrert. Influensa er en stor belastning og er alvorlig for oss som er rammet av kreft.

Influensa er en alvorlig sykdom. I fjor døde ca. 1.700 som følge av influensa, og ca. 6.000 ble innlagt på sykehus. Lungebetennelse, alvorlig systemisk sykdom og organsvikt er alvorlige sykdommer som kan følge med influensa. Både pasienter og pårørende må ta forholdsregler mot å bli smittet. Det viktigste er å vaksinere seg. Influensavaksinen er det viktigste tiltaket vi har, og influensavaksinen virker.

Kreftpasienter er i faregruppen.

Kreftbehandling er en stor belastning på kroppen og de fleste får nedsatt immunforsvar. Dette gjør kreftpasienter mer utsatt for å få influensa, og det er større risiko for alvorlig følgesykdom. For kreftpasienter, og også for de som har vært gjennom en kreftbehandling, er det viktig å ta vaksine. Derfor har også helsemyndighetene årlige kampanjer som oppfordrer kreftpasienter, og andre som er i faregruppen om å vaksinere seg.

Mange myter omkring influensavaksinen.

Det er mange myter omkring influensavaksinen. Den mest hårdnakkede er kanskje at man blir syk av influensavaksine. Influensavaksinen er bare laget av deler av et influensavirus, og det er umulig å få influensa av dette. Det er noen som reagerer litt på vaksinen, men dette er bare et godt tegn, dette viser at immunforsvaret er i ferd med å oppdatere seg.

Det er også svært få bivirkninger av vaksinen. Målt mot risikoen for kreftpasienten, vil mange si at dette er bagatellmessig. Noen hevder også at en influensa er oppbyggende for kroppen og at den styrker immunforsvaret. Dette er ikke tilfelle, blir du syk svekker du kroppen og har større risiko for følgesykdommer, selv for de som i utgangspunktet er friske. Det er heller ikke grunn til å tro at du blir mer immun av å være sykere.

Dette handler om å ta ansvar.

Det er ikke bare pasienten som bør ta vaksinen. Det er også spesielt viktig for pårørende og helsepersonell å ta vaksine. Dette handler om å ta ansvar. Dersom helsepersonell og pårørende får influensa tar de sykdommen helt inn til pasienten noe som medfører en betydelig større sykdomsrisiko. Med de alvorlige komplikasjonene en influensa kan medføre, og i verste fall dødsfall, er dette en helt unødvendig risiko for pasienten.

Helsepersonell har et spesielt ansvar for å vaksinere seg. De arbeider med syke mennesker og kan smitte svært mange om de selv får influensa. Det er heller ikke til å komme fra at helsepersonell er et forbilde, og det er mange som følger med på hvordan de forholder seg til influensavaksinen.

Hjelp en kreftpasient – ta influensavaksinen.

Det er for få som tar influensavaksine i Norge. Dette gir et større sykdomstrykk og høyere andel av syke i befolkningen. Med mange syke er det en større risiko for smitte for de som er utsatt. Er du i faregruppen bør du ta influensavaksinen. For deg som er pårørende, familie eller venn, oppfordrer vi på det sterkeste til å ta vaksinen.

Hjelp oss som er kreftpasienter – ta influensavaksinen.