– Jeg må ærlig innrømme at jeg trodde det først var en tåpelig og noe forsinket aprilspøk

Av

Er hjemmetjenesten blitt en «pariakaste» i helsevesenets «hierarki»?

DEL

LeserbrevMå si jeg er så hjertens enig med mine kolleger da de for en tid tilbake stod frem i avisen for å rette oppmerksomheten mot noen svært merkverdige regler i forhold til hvem som skulle få bruke de nyankomne arbeidsklærne i hjemmetjenesten. For jeg må ærlig innrømme at jeg trodde det først var en tåpelig og noe forsinket aprilspøk da vi på jobb fikk beskjed om at det var bare noen spesielt utvalgte ansatte i hjemmetjenesten som skulle få æren av å bære de lenge etterlengtede arbeidsklærne. Det var visstnok kun de pleierne med spesielle arbeidsoppgaver som skulle få æren av å ikle seg de kommunale gevanter.

Og da må jeg virkelig spørre: Hva er vurderingsgrunnlaget for denne, etter min mening, høyst besynderlige avgjørelsen? Hva er lagt til grunn for denne meget spesielle konklusjonen? Jeg vil hermed da med all respekt å melde si at de som har tatt denne avgjørelsen umulig kan ha satt seg skikkelig inn i hva saken egentlig innebærer, og hva denne instruksen egentlig skaper av merarbeid i de ulike hjemmetjenester. Denne avgjørelsen mener jeg derfor er feil og bør revurderes, og det av flere grunner:

Tror byråkratene på rådhuset at de ulike typer sykdommer og smitte kun søker seg til sykehjemmene? Vel, dersom det er den gjengse oppfatningen, så kan jeg her og nå avlive den til dels seiglivede og noe spesielle myten. Til info: Virus og bakterier trives like godt, ofte til og med bedre, i et privat hjem som i et sykehjem. Ergo blir vi som er ansatt i hjemmetjenesten utsatt for vel så mye smitte som de ansatte i institusjonene, og det uavhengig av hvilke arbeidsoppgaver vi utfører i de aktuelle hjemmene. Derfor er det faktisk et like stort behov for arbeidsklær i hjemmetjenesten som i institusjonene. Og da særlig i disse Korona-tider.

Og har de ansvarlige for denne regelen i det hele tatt tenkt på hvor mye merarbeid denne instruksen vil medføre for de ulike hjemmetjenestene? Fagansvarlig må nå, i tillegg til å lage lister etter hvem som skal få ha kommunal bil, også lage lister etter hvem som skal få gleden av å iføre seg kommunens arbeidsklær. Noe som vil være et stort byråkratisk tilbakesteg i enhver hjemmetjeneste. Noe som også vil føre til at arbeidsliste «kabalen» ikke alltid kan «gå opp».

Jeg klarer heller ikke helt å fri meg fra mistanken om at det kanskje også kan være eldgamle holdninger som bunner ut i at hjemmetjenesten er en lavstatus arbeidsplass som fortsatt regjerer opp i hodene til enkelte i kommunen, og som nå speiler seg i overflaten? For er det rett og slett avleggs holdninger som fortsatt lever i beste velgående i de byråkratiske irrgangene i Karmøy Rådhus? Holdninger som jeg selv fikk føle på kroppen den gang for mange år siden da jeg tok imot jobb som sykepleier i hjemmetjenesten. Jeg fikk da høre at jeg som sykepleier ikke burde jobbe på en så simpel og så lite utfordrende arbeidsplass som hjemmetjenesten. Det var da intet mindre enn å kaste bort hele utdanningen min. Nei, jeg burde heller fortsette å jobbe på Revmatismesykehuset i Haugesund som da var min arbeidsplass, var rådet fra flere i min omgangskrets. Til alt hell så lyttet jeg ikke til disse velmente råd fra enkelte venner. Jeg tok imot jobben i hjemmetjenesten, og har faktisk ikke angret et sekund i ettertid på det valget! Hjemmetjenesten har nå vært min arbeidsplass i over fjorten år. En arbeidsplass som bare har blitt mer og mer givende og ikke minst svært lærerik, der dagene består av svært allsidige oppgaver, alt fra de mer avanserte sykepleietekniske oppgaver til de mer trivielle gjøremål. En arbeidsplass med gode kolleger og der trivselen er stor.

Men likevel så er det nå mye som tyder på at tidligere tiders nedlatende holdninger overfor oss i hjemmetjenesten fortsatt gjør seg gjeldende. Holdninger som at hjemmetjenesten er en slags «frivillighetssentral» som drives ene og alene av dugnadsånden til eldre og velmenende husmødre. Husmødre som kun forsørges og lever av lykke og oppofrelse? Vel, jeg kan hermed også stede den seiglivede myten til en høyst velfortjent hvile. Jeg kan derfor i den forbindelse opplyse om at hjemmetjenesten på Åkra i likhet med alle andre hjemmetjenester i dette landet faktisk er intet mindre enn selve ryggraden i den mye omtalte samhandlingsreformen som trådde i kraft for noen år tilbake. Uten en velfungerende hjemmetjeneste så kunne faktisk ikke denne reformen sett dagens lys. Nei, den hadde faktisk ikke vært annet enn en saga blott! For det er nå engang slik at hjemmetjenesten er som en slags «sikkerhetsventil» i helsevesenets «trykkoker». En «sikkerhetsventil» som en ofte lett kan undervurdere betydningen av. La oss derfor ikke glemme det faktum at uten hjemmetjenesten så hadde simpelthen sykehus og sykehjem endt opp som en totalt overbelastet «trykkoker», ute av stand til oppfylle sine forpliktelser. Men likevel blir vi ansatte i hjemmetjenesten behandlet som en slags «pariakaste» i helsevesenets «hierarki», og avspist med smuler og småligheter fra kommunens side …

Til sist vil jeg bare si at jeg i det lengste hadde håpet og trodd at denne instruksen fra helse og omsorgssjefen var basert på en noe pinlig og dum misforståelse, og at det snarest ville bli ryddet opp i. Men etter hva jeg nå forstår så blir det ikke fattet noe vedtak i denne saken før etter sommerferien. En avgjørelse som skuffer stort, særlig i disse virustider. For la følgende faktum være klinkende klart: Koronaviruset tar ikke sommerferie. Nei, Covid 19 setter seg ikke i en fluktstol på en eller annen badestrand for så å hvile på sine «laurbær». Koronaviruset jobber fortsatt på høygir, og er hele tiden et hestehode foran oss. Viruset venter faktisk ikke på noen, og da aller minst på politikere som lider av alvorlig beslutningsvegring.

Og når saken om arbeidsklær i helse- og omsorgssektoren omsider skulle komme opp til behandling, så vil jeg oppfordre Karmøys befolkning til å notere seg «bak øret» hvilke partier som stemmer imot, da det er kunnskap som kan vise seg å være nyttig ved neste kommune valg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags