Kommunalt ansatte – munnkurv

Bjørn Gunnar Husby og Svein Abrahamsen

Bjørn Gunnar Husby og Svein Abrahamsen Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Haugesunds Avis skriver 20. oktober at Austrheim kan bli den første skolen i Haugesund med gratis skolemåltid. Avisen ville høre hva skoleledelsen tenker om at skolen er mest aktuell for en slik prøveordning. Skolens rektor fikk imidlertid ikke lov av kommuneledelsen til å uttale seg om saken.

I ettertid har kommuneledelsen vist til at det var viktig at kommunens uttalelser er samstemte og at det derfor var kommuneledelsen som i hovedsak skulle uttale seg. Samtidig viste kommuneledelsen til at i saker som skal til politisk behandling bør fokuset være på saksframlegget og at administrasjonen bør være forsiktig med å uttale seg.

Vi har for så vidt forståelse for kommuneledelsen sitt ønske om ro i rekkene. Her ser vi likevel på hensynet til innbyggerne og de folkevalgte sitt informasjonsbehov som viktigere. Et velfungerende lokaldemokrati er avhengig av en åpen og opplyst debatt hvor forskjellige meninger, faglige vurderinger og informasjon om faktiske forhold bringes til torgs.

I Haugesund kommune sin kommunikasjonsstrategi er det understreket at alle ansatte i kommunen har ytringsfrihet. Samtidig er det vist til at de ansatte har en lojalitetsplikt, men at denne som utgangspunkt bare kan begrense ytringer som kan skade kommunens interesser. Sivilombudsmannen har uttalt at det generelt skal mye til før lojalitetshensynet utgjør en skranke for offentlig ansatte sin ytringsfrihet. Vi kan for vår del vanskelig se hvordan en skoleleder kan skade kommunens interesser ved å uttale seg om heldagsskole ved egen skole.

Haugesund skal være en åpen, ærlig, raus og troverdig kommune. De kommunalt ansatte kjenner best til hvordan forholdene er innen egne fagområder. Vi ser derfor på det som viktig at kommunalt ansatte er aktive bidragsytere i den offentlige debatten på egne vegne. Haugesund kommune bør ha en ytringskultur hvor det er stor åpenhet, respekt og takhøyde for dette.

Bjørn Gunnar Husby og Svein Abrahamsen, Haugesund Venstre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken