Med hjertet i halsen...

Bildetekst
Bildetekst
Bildetekst

Bildetekst Bildetekst Bildetekst

Av
DEL

MeningerSe på dette bildet. Det er ikke enestående. Å ferdes på norske veier vinterstid er en risikosport.

Stedet er Seljestad. Et vogntog på vei østover ble stanset for kontroll for noen dager siden. Kontrollørene fikk hakeslipp.

– Alle vinteregenskapene på dekkene var borte, det var kun mønster i de langsgående rillene, skriver Statens vegvesen på Twitter. Og legger til: Vi oppdager altfor ofte dårlig skodde vogntog på norske vinterveier.

Jeg får vondt i magen av slike bilder. Jeg tenker på min egen familie, på venner og slektninger, på kjente og ukjente som titt og ofte møter slike risikoprosjekter på norske veier. Det hjelper ikke at de er verdens beste sjåfører. Det hjelper ikke at de er vant til å ferdes på snø- og isdekte veibaner.

Det er sååååå lite som skal til før de får en skikkelig smell.

De aller fleste av disse vogntogene er utenlandske. Sjåførene sitter godt beskyttet i sine vognhus og er ofte langt fra skikket til å manøvrere de tunge doningene over norske høyfjell. Og selv om kontrollen på norske grenseoverganger er skjerpet, slipper en god del gjennom. På dårlige dekk og i tvilsom stand.

Jeg har snakket med trailersjåfører herfra. De skjønner ikke at det går så bra som det gjør.

For det gjør det. Relativt sett. Siden Vegdirektoratet lanserte sin nullvisjonsambisjon i 2001 er antall drepte i trafikken redusert med to tredjedeler.

I 1970 ble 570 personer drept på norske veier, blant dem 100 barn. Siden den gangen er veitrafikken nær firedoblet. I 2017 hadde vi 109 drepte, og 600-700 hardt skadde. Ser man statistisk på utviklingen er risikoen for å ferdes i trafikken redusert med ca 95 prosent, hevder vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Han tror utviklingen bare vil fortsette, fordi vi får bedre veier og sikrere biler. Selvkjørende biler for eksempel kan gi en betydelig sikkerhetsforbedring.

Men hvor havner vogntogene i denne statistikken? Vegvesenet sier de altfor ofte oppdager dårlig skodde vogntog på norske vinterveier. Vi leser nesten daglig om vogntog som er utsatt for ulykker, står på tvers i vegbanen, som hindrer trafikken, som blir nektet å kjøre videre.

Jeg utfordret Statens vegvesen til å finne tall som kan dokumentere utviklingen. Hovedkonklusjonen i den informasjonen jeg fikk er at trenden fra nasjonale hovedtall er den samme for vogntog. Politirapporterte trafikkulykker i Norge med personskader der vogntog er part, har gått jevnt og trutt nedover siden 2001.

Ser vi på fjellovergangene Rv 7 Hardangervidda og E 134 Haukeli er tallene litt mer sprikende. Gjennomgående færre ulykker på E 134, mens Rv 7 har en mer varierende utvikling. Det var altså verre før. Like fullt er bildet av det slitte dekket på traileren en kraftig påminnelse om risikoen. Det går som regel bra, men det må aldri bli noen sovepute. Skal Vegvesenets nullvisjon nås, må

det foregå et intensivt arbeid på tvers av alle sektorer for å forbedre sikkerheten.

Vi må luke ut disse risikomomentene. Det gjøres ikke bare ved intensiverte kontroller, men også ved å la transportkjøperne ta et større ansvar; altså de som bestiller vogntog for å få varene over fjellet. De kan ikke toe sine hender og velge de billigste løsningene. De må forsikre seg om at transportørene kjører sikkert og med skikkelig utstyr.

Vi vil ikke bli møtt av levende risikoprosjekter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags