En ferjefri kyststamvei vil gjøre flyplassene på Stord og Haugesund overflødige. – De vil forvitre. Dette kan også gjelde helseforetakene.

Ordene kommer fra lederen av Hordfast As, Øyvind Halleraker, og falt på et møte i regi av Bergen Næringsråd nylig.

– Hordfast vil forandre Vestlandet, og styrke de sentrale delene, la han til.

Hordfast as er et selskap etablert av NHO, som skal jobbe for realisering av dette gigantprosjektet som skal knytte Sunnhordland til Bergenshalvøya. Halleraker har invitert kommuner og næringsliv til å investere i selskapet. Sveio har blant annet gitt klarsignal til å gå inn med kr. 100.000. I andre kommuner er behandlingen nært forestående.

Forventningen er at etableringen av Hordfast vil gi Haugalandet og Sunnhordland et løft.

Men det er åpenbart initiativtakeren selv i tvil om. Øyvind Halleraker sier tvert om at dersom Hordfast kommer, vil både flyplassen på Stord og på Karmøy ryke. Kanskje sykehusene også. Men Bergen og Stavanger vil bli styrket.

Hadde jeg trodd på dette budskapet ville jeg rådet Sigmund Lier, Arne-Christian Mohn og Jorunn Skåden til snarest å trekke pengene sine ut og avlyse all støtte til Hordfast- prosjektet. Men jeg tror Øyvind Halleraker tar feil.

Jeg betviler ikke at Hordfast og Rogfast vil gagne de store byene. Men det er laget såpass mange rapporter som påpeker at ikke bare Bergen og Stavanger, men hele denne aksen vil nyte godt av investeringene i disse to store infrastruktur- prosjektene.

Og kanskje særlig regionene i midten; Haugalandet og Sunnhordland. En studie gjennomført av en gruppe ledet av BI-professor Torger Reve viser at Rogfast-prosjektet er det mest lønnsomme av prosjektene i et såkalt ferjefritt Vestland.

Hordfast er nummer tre, så vidt slått av Hafast på Sunn-møre. Over en ti års periode kan effekten av Rogfast gi 40.000 nye arbeidsplasser i denne storregionen.

Victor Norman, en annen vel ansett professor, har i en annen rapport anslått at et fullintegrert arbeidsmarked Bergen– Stavanger vil gi en årlig gevinst på rundt ti milliarder kroner. Fordi vi får etablert et felles bo og arbeidsmarked, som vil bringe folk og bedrifter mye nærmere hverandre.

– Tunnel mellom Haugesund og Stavanger vil skape et helt nytt jobbmarked innenfor en radius på en time. Det betyr at Haugesund-regionen vil bli mye mer attraktiv og blant annet gi samme lønnsnivå som i Stavanger. Vi har beregnet at effekten over en tiårsperiode vil være 40.000 nye arbeidsplasser i regionen, hevder Reve.

I aksen Bergen-Stavanger vil det om noen år bo nær en million mennesker. Når tunnelen under Boknafjorden og brua over Bjørnefjorden står ferdig, vil vi ha et tilnærmet sammenhengende bo- og arbeidsmarked innenfor to og en halv times kjøretid.

Og da har vi ikke nevnt E 134, som ligger an til å bli hovedferdselsåren øst-vest. Koplingen mellom E 134 og ferjefri E 39 gir Haugalandet og Sunnhordland en historisk sjanse til å bli et kraftfullt knutepunkt på Vestlandet.

Å få to storbyer tett innpå seg kan være truende- og utfordrende. Det VIL skje endringer.

Men, som disse rapportene påpeker, det gir også massevis av muligheter. De må vi utnytte ved å bygge en tett og samhandlende storregion som i fellesskap meisler ut en klok strategi for en ny tid.

I det arbeidet ligger også jobben med å sikre flyplass og sjukehus. I Bergensavisen blir det fra Helse Fonna og Helse Vest avvist at det foreligger planer om å endre sjukehusstrukturen.

Tvert om skal det de neste årene investeres flere milliarder kroner i et nytt sjukehus i Haugesund.

Kampen for flyplassen er vel kjent, og der jobbes det på spreng for å finne en løsning som kan sikre virksomheten for framtiden.

Uansett er dette spørsmål om politikk. Haugalandet og Sunnhordland må bruke disse årene fram til Rogfast og Hordfast står ferdig til å bygge en region som er robust nok til å avvise alle angrep om ned- bygging.

Rapportene fra Reve, Normann og andre som har sett på effektene av infrastrukturbygging gir oss gode kort på hånda.

Så gode at de vil gjøre Øyvind Hallerakers dommedagsprofetier til skamme.