Ta mobbingen ved roten

GJØRE TING SAMMEN: Velforeningen på Stemmemyr sprøytet fotballbanen med hjelp fra brannvesenet. Foto: Harald Nordbakken

GJØRE TING SAMMEN: Velforeningen på Stemmemyr sprøytet fotballbanen med hjelp fra brannvesenet. Foto: Harald Nordbakken

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

KronikkStabile kuldegrader den siste uken har inspirert mange nærmiljø til å lage skøytebaner. Her om dagen talte jeg mellom 40 og 50 unger i flomlyset på vårt islagte nærmiljøanlegg her på Kolnes, som ellers i året brukes mest til innebandy og basket.

Det har myldret av folk i flere dager, og det skapes nye relasjoner fordi ungene gjør nye ting sammen, sammen med andre enn de som de leker med til daglig. Kan vi bruke disse enkle observasjonene til å si noe om hva som skal til for å forebygge mobbing på skolene våre?

Vi leser om saker i media der mobbing har bidratt til å ødelegge unge liv, og vi vet det er sterk sammenheng mellom mobbing i barndommen og senere psykiske helseplager.

På den andre siden har vi mobberne, som på ingen måte har noe å vinne på å være mobbere. Det å aktivt mobbe andre utgjør en risiko for senere kriminalitet, ulike former for antisosial adferd og rusproblemer. Så hva om vi spør oss følgende for alle skoler: Hvor gode uteområder har skolene? Hva slags utstyr får elevene låne i utlånssentralen? Har skolen «trivselsledere» eller lignende ordning? Har gymlærerne tilgang på godt nok utstyr? Unngås unødige sikkerhetstiltak som skaper passive barn?

Nå kniver politikerne om å foreslå nye tiltak som skal gjøre ting bedre og føre til mindre mobbing. Trond Giske (Ap) vil stenge skoler der det er høy forekomst av mobbing, mens Djupedalutvalget foreslår at barneombudet skal kunne bøtelegge skoler som ikke følger opp mobbing. Kunnskapsminister Isaksen (H) mener det vil være bedre å flytte vekk de elevene som er pekt ut som mobbere, mens Frps skolepolitiker på Stortinget, Bente Thorsen, har mer tro på at kommunepolitikere og skoleadministrasjon oftere bør benytte seg av anledningen til å skifte ut skoleledelsen på skoler som over tid viser at de ikke makter å forebygge- og håndtere mobbesaker. Politikerne i Haugesund har visst nok med å mobbe hverandre. Men mon tro om de ikke alle starter i feil ende?

Friluftsrådenes landsforbund skriver i sin uttalelse til Djupedalsutvalget: «Våre erfaringer tilsier at tilgangen på attraktive uteområder med varierte muligheter for aktiviteter, motvirker mobbing og gir mer aktive og opplagte barn». Min erfaring som kommunelege i ulike kommuner er at det er stor variasjon fra skole til skole når det gjelder kvaliteten på uteområdene, samt tilgang på utstyr og apparatur som stimulerer til variert aktivitet.

Skolenes utearealer skal være trafikksikre og by på muligheter for fysisk aktivitet, men også̊ sosialt samvær, rekreasjon og hvile. Utformingen skal fremme lek og motorisk utvikling og stimulerer til egenaktivitet. Dette skal være oppfylt både ved bygging av skolen og ved senere tilsyn for å få helseverngodkjenning. Kommunen har som skoleeier og tilsynsmyndighet et dobbelt ansvar her:

1) Prioriter ressurser til å sikre gode uteområder og nok utstyr på kommunale skoler.

2) Sikre ressurser til arbeidet med tilsyn av skolene (både kommunale og private).

Ta mobbingen ved roten ved å sørge for attraktive uteområder som fører til mer aktive skolebarn

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags