Tingenes tilstand

Fram i lyset: Noen kommoder er stilt ut i bl.a. bygdemuseet i Vikedal, men de fleste står lagret på magasinene. Nå skal de vises fram.

Fram i lyset: Noen kommoder er stilt ut i bl.a. bygdemuseet i Vikedal, men de fleste står lagret på magasinene. Nå skal de vises fram.

Av
DEL

KronikkI forrige uke åpnet en ny utstilling i Haugalandmuseene – regionmuseum for Nord-Rogaland. Utstillingen er lokalisert til Haugesund, og handler om museets samlinger. I over 100 år har museet samlet inn kulturhistoriske objekter. Nå er tiden kommet for en gjennomgang – en revisjon av samlingene. Gjenstandene står i fokus og blir vår døråpner til refleksjon rundt museet, innsamling og avhending – sammen med besøkende til museet.

Haugalandmuseene har anslagsvis 50 000 gjenstander, 2500 kunstverk, 660 000 fotografier, 42 bygninger og over 100 hyllemeter med arkiver. Samlingene er svært varierte, mangfoldige, og bidrar til mye kunnskap og glede. Samtidig er overfylte magasiner og store mengder uregistrerte gjenstander en del av hverdagen. I St. meld. nr. 49 Framtidas museum (2008–2009) påpekes det at viktige delmål i arbeidet med forvaltning av samlingene vil være «gode sikrings- og bevaringsforhold samt prioritering og bevaring av samlingene». Planlegging og etablering av nye og gode magasiner, samt en gjennomgang og vurdering av museets samlinger vil svare på dette delmålet.

Samlingene er museenes ryggrad, og er utgangspunktet for både formidling og forskning. Haugalandmuseene følger internasjonale retningslinjene i sine forvaltningsoppgaver: «Museer har plikt til å anskaffe, bevare og utvikle samlinger som bidrar til å sikre samfunnets naturarv, kulturarv og vitenskapelige arv.» (International Council of Museums (ICOM)). Med dette følger også nødvendigheten av å ha et bevisst forhold til samlingene. Vi må med jevne mellomrom vurdere om samlingene gjenspeiler den historien museet ønsker å fortelle. Det er viktig å stille noen spørsmål: Hvor mange gjenstander og historier kan og skal vi bevare? Og hvilke gjenstander og historier er viktige?

Slike spørsmål stiller vi i årets nye utstilling, der vi starter vi med å gå gjennom museets 30 kommoder. Innsamling av kommoder har pågått i hele museets historie. Det er en delsamling som aldri har blitt tiltenkt noen spesiell betydning – de har blitt samlet inn fordi de er gamle og sjeldne, eller med tanke på innredning av hus og interiører. Noen kommoder er stilt ut i museumshusene i Dokken og i bygdemuseene i Vikedal, Nedstrand og Bokn. Men de aller fleste står lagret på magasinene. Nå tas de fram i lyset og blir tilgjengelige for alle som tar turen innom museet. Vi registrerer, digitaliserer og vurderer tilstanden til hver enkelt gjenstand. Ved å flytte samlingsarbeidet inn i utstillingsrommet inviterer vi besøkende til å ta del i våre vurderinger underveis og diskutere gjenstandenes kulturhistoriske betydning.

Samlingene i museet er vår felles hukommelse – de hjelper oss å huske. Ved å bevare gjenstandene bevarer vi også historiene. Kommodene er flotte møbler og er en inngang til å fortelle om oppbevaring og innredning av hus, sosial status, språk, håndverk, design og smak. Forløperen er kisten, det eldste oppbevaringsmøbelet vi kjenner til. Deretter kom dragkista, – en kombinasjon av kiste og kommode, som museet har fem stykker av. På dialekt ofte kalt kastedrag, av det tyske ordet kasten, som betyr kiste. Skuffene gjorde den til et praktisk møbel, med hanker på sidene, slik at den lett kunne bli med på flyttelasset. Da kommodene ble vanlige i norske hjem for litt over 100 år siden, overtok den plassen til kistene. Kommodene er samlet inn både fra by og bygd, og er en av mange gjenstandsgrupper som kaster lys over vår lokale historie. Det gjenstår å se om de forteller viktige historier.

Revisjon og vurdering av samlingene kan sammenlignes med vareopptelling og kvalitetssikring. En gjennomgang av kommodene utgjør bare 0,1 % av regionmuseets samlinger.

I løpet av det kommende året vil flere delsamlinger, blant annet skap, bord, stoler og ploger gjennomgå samme prosess. Å gjøre opp status på denne måten vil også legge grunnlaget for ny innsamling i framtiden.

Haugalandmuseene ønsker å arbeide fram en plan for en bærekraftig samlingsutvikling. Vi kan styrke samlingene i den retningen vi ønsker. Samtidig kan vi på sikt nedprioritere og avhende de deler av samlingene som ikke forteller de viktige historiene.

Vi vil i framtiden løfte fram samlinger som virkelig har betydning for museet og historien vår. Vår gjennomgang av kommodene blir en symbolsk start på arbeidet med å gjennomgå tingenes tilstand.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags