Elbiler må fases inn

DEL

LederElbilandelen av nybilsalget stupte i juli, og Norsk elbilforening er på pletten med en forklaring. Alt snakk om å avvikle fordelene – og innføringen av bompenger for elbiler flere steder – kan gi bilkjøpere kalde føtter. Nå skal man vel ikke legge altfor stor vekt på tallene for en enkelt måned. 10 prosent ned, fra 48 til 38 prosent, er rett nok et relativt kraftig utslag. Men her har det vært store, og adskillig større, svingninger de siste årene. Og en statistikkbunn på sommeren inngår av en eller annen grunn i et slags mønster. Generelt kan trolig faktorer som lansering av nye modeller og variasjoner i ventelistene bidra til å forklare svingningene.

Gjennomsnittet for første halvår endte imidlertid på 45 prosent elandel av totalsalget, noe som befester Norges plassering i toppsjiktet på internasjonal statistikk. Dette tyder på at målet om å fase ut salget av nye bensin- og diesel-drevne biler innen 2025 kan være innen rekkevidde. Men noe som kan gi rekkeviddeangst, er mangelfull forutsigbarhet i elbilpolitikken. For i hvilken grad inngår den norske elbilsuksessen i den mye omtalte klimadugnaden? – Folk velger det som er lønnsomt, og når de blir usikre på om det lønner seg å velge elbil, faller salget. Det er enkel matematikk, sier Christina Bu i Elbilforeningen.

Enkel, så langt den rekker. For elbilmate- matikken har noen ligninger med flere ukjente. Det samme har elbilpolitikken. Rundt om i Norge skal bompenger, bilavgifter, moms og annet elbilkjøperne har vært spart for, finansiere nye veier, broer og tunneler, samt sykkelveier, kollektivnett, med mer. Et foreløpig mangelfullt besvart spørsmål, er hvordan staten og kommunene skal dekke inn de milliard- inntektene som synker i takt med elbilsuksessen.

Innføring og opptrapping av bompenger, til maks 50 prosent av normalpris, er varslet. Fritaket for engangsavgift og moms gjelder i første omgang fram til 2021. Denne subsidieringen har hatt en solid klima- og miljøpolitisk begrunnelse, og var fornuftig i elbilindustriens barndom. Men subsidier til alle, er et problematisk prinsipp. Elbilfordelene må nødvendigvis trappes ned når elbilandelen har nådd et visst nivå. Kravet må være langsiktighet og en rimelig grad av forutsigbarhet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags