Sist uke mistet en sykkelturist livet i en vei- tunnel på Vestlandet, årets andre dødsulykke i denne kategorien.

Hvor trygt er det egentlig å begi seg inn i de tunnelene som er tillatt for syklister?

Og hvordan legge bedre til rette for sykkelturisme, og «hverdagssykling» for den saks skyld, der fergeruter er erstatt av tunneler?

Syklistenes Landsforening var ute i mediene med en betimelig etterlysning denne helgen: Hvor blir det av det lenge lovede kartet over trygge tunneler og omkjøringsveier?

Foreningen taler her utvilsomt «på vegne av vanvittig mange» som har vært på sykkelferie uten lokalkjennskap til veinettet og alternative traseer.

Forbudsskilt mot sykling i visse tunneler er nødvendig, men bør ikke anses som tilstrekkelig. Her burde syklistene i tillegg møtes med skilt som viser omkjøringsveier.

Men, som generalsekretær Morgan Andersson påpeker, man kan også oppleve at veitunneler uten alternative traseer stenges for sykling i ferietrafikken, uten at det finnes organisert skyss videre.

Når eneste mulighet er rutebussen som går to ganger om dagen og har plass en sykkel eller to, risikerer man ferieminner man helst skulle vært foruten.

Sykkelturisme krever tilrettelegging, både i terrenget og når det gjelder kartverket.

 

Uten å bli paragrafrytter er det på sin plass å minne om at veiloven faktisk fastslår at «syklende» skal sikres et tilnærmet likeverdig tilbud når tunneler stenges for dem og når undersjøiske tunneler erstatter fergeforbindelsen.

Her virker det i det hele tatt som det er mangt å gripe fatt i – eller få mer fart i – fra veimyndighetenes side.

Med tanke på målsettingen om å få flere til å ta seg frem på helsebringende og CO2-frie måter i det daglige, men også som et ledd i å markedsføre ferielandet Norge.

Sykkelturisme er i medvind i Europa. Og mulighetene til å oppleve Norge fra sykkelsetet er mange og høyst salgbare i reiselivssammenheng.

Men dette krever tilrettelegging, både i terrenget og når det gjelder kartverket.

Stadig flere leter seg frem til en britisk nettside med en viss oversikt over Norges mer enn tusen tunneler.

Og noen klikker seg rundt på vegkart.no til de finner noe om omkjøringsveier, en tjeneste som for øvrig ikke er tilpasset smarttelefonen.

Her ligger det muligheter som veimyndigheter og reiselivet bør utnytte langt bedre.