Hets mot politikere

DEL

LederHatmeldinger og trusler mot politikere må etterforskes med mer kraft, fastslår PST-sjef Benedicte Bjørnland. PST har sikkerheten til stortingsrepresentanter og statsråder som sitt ansvarsområde. Når etaten nå retter oppmerksomheten også mot lokalpolitikere og ungdomspolitikere, er det for å sikre at alle slike anslag mot politikere fanges opp. I landets politidistrikter er det varierende praksis når det gjelder oppfølging av anmeldelser på dette området, påpekte Bjørnland ved framleggelsen av PSTs årlige trusselvurdering mandag. Fysiske angrep mot myndighetspersoner har en stabil, lav plassering i dette bildet. Fortsatt anses det å være en høy terskel for at giftsprutende kommentarfelt og gjallende ekkokamre skal utarte til handling.

Vel finnes det psykisk ustabile personer som kan la seg trigge på sosiale medier. Men det generelt mest problematiske er når politikere – på alle nivåer – skremmes bort fra kontroversielle standpunkter og saker. Eller også dropper ut av politikken. Blir det en merkbar rekrutteringssvikt foran høstens kommunevalg av disse grunner? Det blinker noen varsellamper flere steder allerede. Og ikke minst alvorlig blir det når ungdomspolitikere mister motivasjonen.

Her står vi overfor et demokratiproblem. Og hit hører også det punktet i PSTs trusselvurdering som heter «påvirkning». Flere andre vestlig land har vært utsatt for en høy aktivitet med svertekampanjer, ryktespredning og «fake news» på nettet – i den hensikt å skape splittelse og hat i befolkningen. Om utenlandske avsendere er vanskelige å spore opp, er hjemlige nettroll desto mer behjelpelige med å like og dele. Ikke minst i et valgår må det holdes høy beredskap mot slike aksjoner utenfra.

Ytringsfriheten gir vide rammer for politiske meninger og kritikk mot politikere og partier. Å få en mer moderat tone i alle nettets avkroker, vil være et omfattende prosjekt. Men trusler, rasistisk og annen hets og andre lovbrudd krever noe mer enn henleggelser eller fåtallige og beskjedne bøter når forholdene anmeldes. Man får tro at også straffereaksjoner påvirker holdninger i samfunnet. PSTs initiativ bør derfor føre til ikke bare en mer ensartet politipraksis, men også mer håndfaste reaksjoner.

PSTs initiativ bør derfor føre til ikke bare en mer ensartet politipraksis, men også mer håndfaste reaksjoner.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags