Kampen om lærerne

DEL

LederLEDER: Norsk skole står foran to reformer. I begge tilfeller er hensikten selvsagt den beste. Men det er ikke lett å se hvordan reformene skal gå i hop.

En landsdekkende norm for lærertetthet vil nødvendigvis kreve ganske mange flere lærere. Og det nye kompetansekravet, som også skal gjelde for alle nåværende lærere, kan føre til både fravær og frafall i rekkene. Stortinget behandler i disse dager et SV-forslag om ikke å gi kompetansekravet tilbakevirkende kraft – i tråd med Facebook-kampanjen «Nei til avskilting av erfarne lærere».

Ap støtter forslaget, og har dermed skiftet standpunkt i saken. KrF har hele tiden vært imot avskilting, men som et ledd i budsjettforliket med regjeringspartiene stemmer partiet nå mot sin overbevisning. Akkurat det skulle nå bare mangle.

Dermed blir det ikke noe stortingsflertall for det som nok ville ha vært en fornuftig snuoperasjon. Og regjeringens motstrebende motytelse under nattlige dragkamper om statsbudsjettet, var altså en lærernorm som ikke virker spesielt fornuftig.

Ap kan ha mye rett i at kompetansekravet – med karakteren 4 i matte som et tyngdepunkt – ikke er treffsikker med tanke på å heve ambisjonsnivået i skolen. Alle trenger ikke å være gode i matte.

På den annen side kan man spørre om det strengt tatt har kommet så mange nye momenter etter det flertallsvedtaket som også Ap var med på for snart tre år siden, eller om «vingling» blir en treffende beskrivelse.

Når det gjelder treffsikkerhet, gir uansett lærernormen gi større grunn til bekymring. Det foreligger ingen faglig baserte utredninger som kan dempe advarslene, som blant annet går ut på at de største byene får størst gevinst og at kommunene mister en mulighet til selv å prioritere ut fra lokale forhold.

Å sikre og å styrke kvaliteten i norsk skole er en felles målsetting. En nøkkelfaktor er å heve læreryrkets status, noe som både handler om lønn, kompetansekrav og en mindre byråkratisert arbeidsdag.

Og høyere status er et nødvendig bidrag til å løse et hovedproblem: flukten fra læreryrket og mangelfull rekruttering.

I skoledebatten handler for tiden mye om å sortere de respektive partienes seire, tap, kamelslukinger og omkampvarsler, og om reformvedtak med innslag av innfallsmetoden. Noe som neppe gir flere søkere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags