Klima for atomkraft?

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LederDet kan brygge opp til en ny runde om kjernekraft i Sverige, et tema med samme sprengkraft som norsk EU-medlemskap og med polariserende folkeavstemninger i begge land. Den svenske avstemningen ga i sin tid flertall for en langsiktig avvikling av kjernekraften. Nå er det Høyres og KrFs søsterpartier som fremmer et forslag hvor målsettingen om et «fornybart» energisystem utvides til «fossilfritt». Dermed inkluderes kjernekraft, som jo ikke forårsaker utslipp av CO2 eller andre klimagasser. Den samme debatten gjør seg gjeldende i flere andre land. Både i politiske og vitenskapelige miljøer anses en fornyet satsing på kjernekraft å kunne bli det supplementet til vannkraft, sol og vind som på noe sikt kan erstatte oljen.

I Norden er Finland fortsatt alene om å bygge et nytt kjernekraftverk, sitt femte, og planlegge flere. Frankrike og Italia er på samme spor. Kina kommer for fullt, noe som vil virkelig vil monne på den globale utslippsstatistikken. Etter Fukushima-ulykken i 2011 vedtok Tyskland å fase ut sin kjernekraft innen 2022, en beslutning som har vist seg problematisk å følge opp og som hittil har flyttet mer av produksjonen over på olje og kull.

Argumentene for avvikling går på sikkerheten og det fortsatt uløste problemet med lagring av radioaktivt avfall til evig tid. Tilhengerne peker for sin del på de teknologiske framskrittene som vitterlig gjøres på kjernekraftområdet. Det gjelder både nytt drivstoff og minimalisert ulykkesrisiko. Spørsmålet får økt aktualitet, og det blir interessant å se hvor klima- og miljøbevegelsen vil plassere seg i denne debatten framover. Og om de to borgerlige partiene vil og kan presse igjennom en endring i det gjeldende, tverrpolitiske energiforliket i Sverige.

I Norge ble kjernekraft i praksis skrinlagt på 1970-tallet, og intet tyder på at spørsmålet vil bli brakt opp på nytt. Vi får nøye oss med å betrakte utviklingen ellers i verden og bidra med forskningen på Kjeller og i Halden. Men selv om Norge er et energiland i verden, er vi i årets løp også avhengig også av kraftimport for å sikre stabil forsyning. Og det burde jo ikke være helt uinteressant om norske elbiler i perioder drives med strøm fra svenske kjernekraft- eller tyske kullkraftverk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags