Køene må reduseres

DEL

LederLøslatelse på vilkår, i påvente av rettssaken, er et godt alternativ når forholdene ligger til rette for det, mener Frps justispolitiker, Solveig Horne. Norge er gjennom årtier blitt kritisert internasjonalt for en varetektspraksis i strid med menneskerettighetene.

Men løslatelse på vilkår må ikke bli en sovepute. Det egentlige problemet er for lang saksbehandlingstid i rettsapparatet, presiserer hun på NRK. Og det har hun utvilsomt rett i. For gjennom årtier har det også bygd seg opp et problem med domstolskøer.

Hornes uttalelse knytter seg til et tilfelle i Svolvær, der en person som er siktet for drapsforsøk nylig slapp ut på vilkår etter åtte måneder i varetekt. Straffesaken er planlagt over ett år etter hendelsen.

Offeret for drapsforsøket opplever naturlig nok utrygghet etter løslatelsen, en situasjon han er langt fra alene om. Voldtektsofre i Oslo har tidligere fortalt noe om sin ventetid i systemet. Men også i sivile saker gir kødannelsen en ekstra belastning.

Barnefordeling etter samlivsbrudd kan tjene som ett eksempel på nødvendigheten av å prioritere. Samtidig kan saker av typen eiendomskonflikt og skattetvist ha store økonomiske konsekvenser for dem som må vente i måneder og enda mer.

Mer penger er et standardkrav, og -svar, også overfor domstolskøene. Mer framtidsrettet er de effektiviseringstiltakene som er iverksatt eller fortsatt verserer, fra en digitaliseringsreform via avvikling av juryordningen og forenklinger i straffeprosessloven til en viss sentralisering av tingrettene.

Regjeringen må snarest mulig dokumentere at køene går ned, så det monner. For som en erfaren sorenskriver har sagt det: alle saker er hastesaker.

I straffesaker gjelder det hensynet til så vel offer som gjerningsperson, og til allmennheten. Sendrektighet og medfølgende strafferabatter er egnet til å svekke tilliten til selve rettssystemet. Da blinker noen av samfunnets varsellamper.

Frp-politiker og tidligere statsråd Horne har derfor et viktig poeng i sitt varetektsutspill: Å få ned saksbehandlingstiden ved domstolene må prioriteres.

Samtidig møter hun den utfordringen at lov og orden-partiet Frp har bestyrt Justisdepartementet i snart seks år, med rundt regnet like mange justisministre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags