Krav om sidevalg

DEL

LederLEDER: Hvilken fot skal KrF legge hovedtyngden på - den høyre eller den venstre? På partiets landskonferanse sist helg skisserte Knut Arild Hareide en strategiprosess hvor det skal snakkes mer om samfunnets store verdispørsmål og mindre om «utydelige regjeringsstrategier». Ifølge Vårt Land ga imidlertid konferansen klare signaler til ledelsen om å legge opp til et valg av samarbeidspartner - det vil si: velge side - før 2021-valget. Kravet er forståelig. Fjorårets formuleringer, med sine innskutte bisetninger og innebygde tolkningsmuligheter, var nok ment å tilgodese alle fløyer i partiet, men ble lite klargjørende - særlig ikke overfor den viktigste målgruppen: velgerne.

Nå var det utvilsomt flere årsaker til KrFs historiske bunnotering ved 2017-valget, en hårsbredd fra sperregrensen og tilbakegang i samtlige fylker. Men samarbeidsspørsmålet ble et uomgjengelig tema også for den ressursgruppen/havarikommisjonen som ble nedsatt umiddelbart. Og konklusjonen gikk ut på at partiet ikke hadde maktet å formidle innholdet i sitt regjeringsvedtak. Eller som en delegat ganske treffende bemerket på storsamlingen i helgen: «Vi har kommunisert så bredt at det ble dobbelt».

Men når partilederen nå snakker om å foreta noen «modige valg», er perspektivet videre enn som så. Da handler det om å velge hvilke saksfelt KrF skal profilere seg på - og følgelig om hvilke som må velges bort, eller i alle fall prioriteres ned. For som det også ble fastslått i evalueringen etter valget, har partiet heller ikke lykkes med å tydeliggjøre sitt overordnede prosjekt i norsk politikk. Da har man innsett at utfordringene er av eksistensiell art, med en velgeroppslutning på førkrigsnivå.

Nå er Hareides prosjekt å få frem en «tydeligere fortelling» om KrF, med tyngdepunkt i samfunnets store verdispørsmål. Ut fra dette er det meningen at partiet så skal velge side i samarbeidsspørsmålet. Å tone ned noe av partiets engasjement i det som ikke er verdisaker, lyder modig nok. Mest krevende blir det likevel å velge - og å velge bort - samarbeidspartnere. For uansett hvor lite KrF blir, vil grunnfjellet fortsatt være delt i en høyre- og en venstreside, så splittet at en kompromissløsning vanskelig kan tenkes.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags