Må snakke om fedme

DEL

LederFra 1990 til 2016 ble det registrert en sterk økning i antall overvektige barn og unge her i landet. 27 prosent befant seg da i denne kategorien. Andelen har vært konstant de siste tre årene, ifølge en rapport UNICEF har publisert denne uken. Man trenger verken være helse- eller ernæringsekspert for å se at dette er stabilisering på et altfor høyt nivå. Overvekt og fedme utgjør en fare for helse og trivsel hos den enkelte. For samfunnet dreier det seg om milliardutgifter til behandling, sykepenger og i mange tilfeller tapte skatteinntekter som følge av uførhet og tidlig død. Utgifter forbundet med overvekt anslås å være høyere enn for hjerte- og karsykdommer. Kort sagt, en tap-tap-situasjon for individet og staten. Om noen kommer ut med gevinst, må det være bransjene for usunn mat og drikke.

Overvekt kan ha flere årsaker. Arvelighet må ta sin del. Overdreven stillesitting er en annen og bokstavelig talt iøynefallende forklaring. Stikkord: internett og å bli kjørt i stedet for å sykle eller gå. Av vesentlig betydning er selvsagt også kostholdet. Mer må mye gjøres fra myndighetenes side når det gjelder å stimulere til sunne matvalg og å stramme inn på den eksponeringen av usunne valg som barn og unge utsettes for.

Framfor alt bør næringslivsaktører som lever høyt på fett- og sukkerfristelser være seg sitt ansvar bevisst. Men for å påvirke kostholdsvaner og livsstil må vi snakke om det. Og feil livsstil og overvekt hos barn lenge har vært et skambelagt tema, poengterte seksjonsoverlege Samira Lekhal ved Senter for sykelig overvekt i Vestfold i et NRK-innslag om UNICEF-rapporten. Leder av foreningen for overvektige, Mari-Mette Graff, har pekt på den gode samtalen med fagfolk, som grunnlag for motivasjon og mestring.

Derfor er det en klok strategi når det nå arbeides med å gi helsepersonell så vel som barnehage- og skoleansatte økt kompetanse på dette området. For her kreves det innsikt. Det kan være tynne vegger mellom overvektsproblemer og kroppsfiksering og slankehysteri. Kunnskap og bevisstgjøring overfor den enkelte er aldri noen «quick fix». Men uten det personlige ansvar for egne valg vil pris- og avgiftstiltak, skjerpede reklameregler og det meste annet ha begrenset virkning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags