Må tette riktige hull

DEL

LederAp vil styrke tannhelsetilbudet, og de mest reformivrige finner støtte i en meningsmåling for Dagsavisen og LO-organet Fri Fagbevegelse. Her svarer ni av ti ja på et spørsmål om å få dekket tannlegeutgifter på linje med behandling i det øvrige helsevesenet. 46 prosent sier seg villig til å betale mer skatt for å få til en slik sidestilling. Hver fjerde i målingen svarer endog at tannhelsespørsmål kan avgjøre hvilket parti de vil stemme på. Og misforholdet er jo åpenbart. At tennene ikke er blitt en del av kroppen, refusjonsmessig sett, har historiske og ingen logiske forklaringer. Pasienter som av økonomiske årsaker ikke lenger våger å smile, vitner om et hull i velferdsordningene.

Et landsmøtevedtak i 2009 om å gjøre tannhelse til et offentlig ansvar påførte Ap en langvarig tannpine. Partiledelsen advarte den gangen mot en så omfattende reform og har i flere omganger sørget for å vanne ut vedtaket. Nå er det bare SV og Rødt som vil ha full refusjon på linje med legebesøk. Men privat virksomhet er synonymt med «velferdsprofitør» på venstresiden. Audun Lysbakken tilføyer derfor at flere tannleger i offentlig tjeneste kan være en vei å gå, uten å presisere hvilke tiltak han vil ta i bruk for å få det til.

Skulle tannbehandling dekkes på linje med legebesøk, kan merutgiftene for trygdesystemet komme opp i 12–15 milliarder kroner årlig. Anslaget er fra Statistisk sentralbyrå – og ble ikke nevnt i meningsmålingen. Når Ap la inn 30 millioner mer enn regjeringen i sitt alternative 2018-budsjett, viser det en realistisk tilnærming. Og essensen i det forslaget partiet fremmer i Stortinget i høst er å få en ny gjennomgang av hvem dagens friordninger skal gjelde for og å styrke tilbudet til dem som trenger det mest.

Dette ligger ikke så langt unna det helseminister Bent Høie (H) allerede er i gang med. For gitt det historiske misforholdet, må utgangspunktet være at folk flest klarer normale tannlegeutgifter rimelig greit. I realismens navn bør derfor en styrking av ordningene baseres på behovsprøving. Her bør Ap holde stand. Det finnes åpenbart hull i ordningene som trenger å tettes. Men med de store utfordringene for trygdesystemet framover, må man sørge for å plombere de riktige hullene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags