Navere og polakker

DEL

LederNav-sjef Sigrun Vågseng bruker tre stikkord for å beskrive målet med en avtale etaten har inngått med bransjeorganisasjonen for bygg og anlegg, EBA: rekruttering, inkludering og kvalifisering. Bransjen har stort underskudd på arbeidskraft. Og med riktig tilrettelegging vil man hente flere fagarbeidere fra det utenforskapet som en altfor stor andel av befolkningen er havnet i. Mange som har droppet ut av skolen eller falt utenfor av andre grunner har forutsetninger for å komme inn i arbeidslivet.

Gjennom den intensjonsavtalen som ble undertegnet onsdag vil man få fram mulighetene i bygg- og anleggsbransjen både for dem som har en sterk CV og dem som har huller i den.

Tanken er ikke ny. Tvert imot går den rett inn i selve grunnideen med Nav-reformen. Og det finnes flere gode eksempler på bransjer og bedrifter som er på samme spor som partene bak avtalen for bygg og anlegg, med Nav og andre myndigheter på laget. Her er det viktig å vinne praktiske erfaringer og å dele dem med hverandre. At arbeidsminister Anniken Hauglie (H) utstyrte avtalen med 25 millioner kroner bidrar forhåpentlig også til at intensjonene nås.

Avtalen i bygg og anlegg gjør krav på en spesiell oppmerksomhet fordi mangelen på norske fagfolk har blitt prekær. Norske byggeplasser har fått et økende innslag av utenlandsk arbeidskraft. Men «jo færre norsktalende, dess færre norsktalende» på jobben. Her kan man lett få en negativ spiral for rekrutteringen og med tanke på å sikre viktig kompetanse bokstavelig talt på norske hender. Nå øynes det endelig en lysning med å ruste opp byggfagene på videregående og med å kunne tilby flere lærlingplasser – og med løfterike avtaler, som alle aktuelle bedrifter i bransjen må gjøre bruk av.

Nå skal man ikke glemme at mange års byggeboom og store anleggsprosjekter har kunnet gjennomføres takket være tilførselen av kvalifisert arbeidskraft fra Øst-Europa. Og nye, store prosjekter vedtas på rekke og rad. Det kan derfor ikke være et mål i seg selv å begrense arbeidskraften fra EØS-området. Målet må være en bedre balanse på denne delen av arbeidsmarkedet. For når det årlige rekrutteringsbehovet anslås til 8.000 fram til 2030, vil det trengs både navere og polakker.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags