Ord som forsøpler

DEL

LederDet er en omforent politisk målsetting å slå ned på hatkriminalitet, det vil si ytringer som har passert ytringsfrihetens naturlige grenser. Etter moskéterroren i Bærum har det dessuten vært naturlig og nødvendig med en ny runde i debatten om debatten. For som det har kommet til uttrykk, har det lenge gjort seg gjeldende en generell frykt i en del muslimske miljøer. Den aggressive ordbruken i diverse kommentarfelt gjør frykten høyst forståelig. Men også ordvalget hos politikerne, og i samfunnsdebatten ellers, har en betydning. I en TV-duell forleden pekte Jonas Gahr Støre på forskjellen mellom å bygge broer og grave grøfter, og Erna Solberg fastslo at hun alltid har ansett «snikislamisering» som et «veldig dårlig begrep».

Statsministeren mente likevel å kunne presisere at ingen i hennes regjering bidrar til hatretorikk. Snikislamisering ble brakt på bane i duellen etter Siv Jensens forsikring om at hun «aldri kommer til å slutte å snakke om det». For etter hennes mening handler dette om å bekjempe radikal islam. Å skulle slutte å snakke om utfordringene knyttet til kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og negativ sosial kontroll er en total avsporing, sier statsråden og Frp-lederen til VG.

For det første: De aller færreste vil benekte at disse utfordringene finnes og må bekjempes. Men så: Ordet snikislamisering gir andre assosiasjoner. Frp har gående en strid om hvorvidt medlemskap i Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) er forenlig med medlemskap i partiet. Carl I. Hagen vender tommelen opp, Siv Jensen setter foten i bakken. Dette er veldig enkelt, og det er jeg som bestemmer, fastslår hun; en listetopp på Nesodden med dobbelt medlemskap er nylig kastet ut av partiet.

Ifølge Bokmålsordboka betyr «islamisere» ganske enkelt «å gjøre (mer) islamsk», som en parallell til «å kristne». Forstavelsen «-snik» vil i begge tilfeller kunne forstås som å lure en religion og kultur inn bakveien. Ordet blir i beste fall upresist dersom formålet er å stanse radikal islam, og det er uegnet til saklig religionskritikk. Dermed fungerer ordet som grøftegraving og ikke brobygging. Dette burde noen forsøke å forklare Siv Jensen, ettersom Erna Solberg sannsynligvis har forsøkt, men måttet gi opp.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags