Piler som peker ned

DEL

LederErna Solberg lyktes med sin masterplan, en regjering som rommer alle de fire partiene på borgerlige side. Men målinger fra dagene etter regjeringsutvidelsen tyder ikke på noen utbredt glede over innfridde forventninger hos velgerne. Snarere har enkeltsakene som preget sluttfasen medført noen solide tap for regjeringspartiene. På Norstats måling for NRK og Aftenposten får de fire partiene samlet sitt svakeste tall siden regjeringsskiftet i 2013. Både her og i en VG-måling havner juniorpartnerne Venstre og KrF under sperregrensen for utjevningsmandater, og også pilene for Høyre og Frp peker nedover – alt i tråd med gjennomsnittsberegningen for alle målinger siden i fjor vår.

Fornyet stortingsflertall er for tiden et fjernt mål for regjeringspartiene. Og den fornyede abortstriden er én åpenbar årsak. Innstramning i retten til såkalt tvillingabort har liten støtte i velgerfolket, og saken som sådan har en mobiliserende kraft. At Solberg åpner for å dekke inn nytt regjeringskvartal og fregatthavariet utenfor det ordinære statsbudsjettet, skaper kanskje ikke samme engasjement – men er heller ingen enkeltsak. For det som her settes i spill er Høyres varemerke som garantist for økonomisk ansvarlighet.

Man kan bare spekulere på hvorfor statsministeren presiserer at det var hun selv som lanserte denne inndekningen «under budsjettstreken» på Granavolden. Frp kan i alle fall glede seg over gjennomslag for noe ethvert miljø av fagøkonomer og inntil nylig også Høyre har advart mot. Når Høyre har det bratteste fallet på målingene, skyldes det trolig velgere som har fått problemer med å kjenne igjen sitt parti. Mange synes å mene at statsministeren har overkjørt partilederen i sin iver etter å gi de tre andre partiene gjennomslag.

Alle tre har flagget sine seiere i regjeringsplattformen, mens typiske Høyre-seiere er mindre tydelige. At enkelte statsråder også må fronte noen saker de egentlig er imot, er en del av koalisjonsregjeringenes vesen. Thorvald Stoltenberg omtalte i sin tid «kompromiss» som det fineste ordet han visste. Og her har statsministeren uomtvistelige evner. Men bak målingene etter Solbergs samlingstriumf spøker et annet historisk sitat: En slik seier til, og jeg er fortapt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags