Røtter og slektskap

DEL

LederJonas Gahr Støre ble nylig spurt om han har et nærmere slektskap til Erna Solberg enn til Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Svaret var ja, noe som i spørsmålets kontekst var åpenbart riktig og som derfor ikke burde overraske. Det handlet om demokratiske røtter og «fullt og helt parlamentarisk sinnelag» som en ramme rundt politiske skillelinjer. Og her har Rødt en vei å gå, gjentok Støre i en debatt med Moxnes på NRK Politisk kvarter i går. For om Moxnes aldri så mye hevder at partiet har holdt et grundig oppgjør med sin fortid, da forløperen AKP (m-l) blindt hyllet noen av historiens mest brutale diktaturer, er fortiden fortsatt synlig til stede i prinsipprogrammet.

Der kan man for eksempel lese at Ap står for et pampevelde som søker makt for å holde arbeiderklassen nede. Både Ap og SV bruker partiene som redskap for å holde arbeiderklassen i ro. Revolusjon er derfor er nødvendig for å oppnå et kommunistisk samfunn bygd på Karl Marx’ ideer. Støre tar ikke munnen for full når han beskriver slike fraser som retorikk fra en annen tid. Det være seg fra studentmiljøene på 1970-tallet – eller fra tiden før Ap brøt med Moskva-kommunismen i 1923.

I går fikk Støre attest for at han ikke er en pamp. Elitismen finnes imidlertid andre steder i partiet, fikk vi vite, men altså ikke i ledelsen – inklusiv den lederen Moxnes vil ha som statsminister. Underveis i sitt resonnement kom Moxnes for øvrig til at passusen ikke er fjernet fordi Ap støtter kapitalismen. En mer dekkende beskrivelse ville være at Ap, i likhet med Høyre, inngår i den brede enigheten bak den blandingsøkonomien – mellom privat kapital og statlig styring – som danner grunnlag for velstandsutviklingen siden andre verdenskrig.

Moxnes fikk på sin side attest fra Støre som en moderne politiker, som står for mye Ap kan være enig i – men at han må sørge for en grundigere opprydning i programformuleringene. Det er ikke utenkelig at Moxnes langt på vei er enig, for å gi dagens venstrepopulistiske Rødt en bredere appell. Tidligere opprydningsforsøk har møtt sine motkrefter på partilandsmøtene. Kanskje blir det heller ikke så lett å bevare sin identitet om de retoriske røttene kappes? Enklere å satse på at folk flest ikke leser prinsipprogrammer?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags