Skjerpet Ap-kurs

Stortingsrepresentant Masud Gharahkhani er ny innvandringspolitisk talsmann i Ap.

Stortingsrepresentant Masud Gharahkhani er ny innvandringspolitisk talsmann i Ap. Foto:

DEL

LederMasud Gharahkani er Aps nye innvandringspolitiske talsperson, og han fører klar tale i alle kanaler for tiden. En «human og rettferdig» innvandringspolitikk suppleres nå med honnørordet «verdibasert», og et erklært forbilde er Aps danske søsterparti, som har sluttet opp om en streng politikk. I stortingsdebatten om regjeringserklæringen var Gharahkani først ute, etter Jonas Gahr Støre hovedinnlegg, og utfordret Frp på deres hjemmebane: Kan Ap regne med støtte til 22 forslag om en skjerpet innvandrings- og integreringspolitikk? Forslagene omfatter både forbud mot søskenekteskap og kjønnsdelt svømmeundervisning, obligatorisk leirskole og tiltak for å få flere innvandrerkvinner ut i arbeidslivet av hensyn til så vel integrering som norsk økonomi og velferdssamfunnets framtid.

Nye flyktninger skal komme via FNs kvoteordning og over grensestasjonene. Gharahkani oppsummerer gjerne sin opplisting med en advarsel mot å framstå som mer liberalt enn sammenlignbare land. Et regjeringsansvarlig Frp kan føle seg overrumplet og ønske velkommen etter av mindre enn dette. Det handler om såkalt eierskap til sentrale politikkområder. Og manglende eierskap var en åpenbar årsak til Aps valgnederlag.

Ett av de utvalgene partiene har nedsatt for å komme på offensiven, har da også som mandat å oppdatere innvandrings- og integreringspolitikken. Gharahkanis stortingskollega Jan Bøhler uttalte nylig at alle partier er på etterskudd med å ta tak i problemer av typen tvangsekteskap, klankultur og parallellsamfunn. Vel så presist vil det være å peke på en blind flekk i synsfeltet hos deler av den politiske venstresiden. Meninger vil fortsatt brytes om hva som er en «verdibasert» politikk.

Å utforme Aps nye migrasjonspolitikk blir ikke nødvendigvis noe paradeløp for den nye talspersonen. Men forhåpentlig vil utvalgsarbeidet munne ut i en internt bærekraftig politikk, basert på det asylforliket Ap var med på i Stortinget – og som viser at de politiske avstandene er adskillig mindre enn støyen rundt statsråd Listhaugs gullstolbæring og imamsleiking kan tyde på. Innvandring og integrering er blant samfunnets store utfordringer. Verken eierskapsstrid eller utagerende retorikk bør derfor hindre brede løsninger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags