Statlig eierskap

DEL

LederNæringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har en grei begrunnelse for ikke å varsle et nytt nedsalg av statens eierandeler i Telenor, slik regjeringen lenge har hatt fullmakt til: Vi kan ikke drive billigsalg av ideologiske årsaker.

Da Isaksen før helgen presenterte den nye eierskapsmeldingen, presiserte han at spørs-målet om Telenors eierstruktur ikke er lagt i skuffen for godt.

Men det politisk avvæpnende «helhetsvurdering» forklarer hvorfor han ikke vil be Stortinget om en fornyet salgsfullmakt.

Beslutningen mottas med tilfredshet hos Ap/LO og i Sp, som alle har gått sterkt imot å videreføre den delprivatiseringen av telegiganten som ble innledet under Stoltenberg 1-regjeringen.

Striden kan imidlertid blusse opp igjen, siden Isaksen holder døren på gløtt for sammenslåinger eller andre grep, «dersom det kan bidra til å øke Telenors verdier».

I så fall bør det bli en saksrettet debatt – som er noe annet enn for eksempel en mer følelsespreget Facebook-kampanje av typen Nei til salg av Norge, slik vi så ved en tidligere anledning.

Hvor stor andel bør være på statens hender for å sikre nasjonale mål på diverse områder, og hva kan det være hensiktsmessig for virksomheten å overdra til andre aktører?

Strid må man regne med, nær sagt uansett. Sp og SV gikk høyt på banen da staten nylig reduserte sine eierandeler i Entra, eiendomsselskapet som ble utskilt fra Statsbygg for å ta hånd om ordinære kontorbygg uten spesielle statsrelevante funksjoner.

En generell skepsis til forandring og/eller en ideologi som fremmer statlig eierskap er sterke drivkrefter – eller motkrefter.

I sin eierskapsmelding, den første siden 2014, foretar regjeringen en inndeling av selskaper ut fra hvor aktuelt det kan være med et statlig nedsalg, en liste som burde gi grunnlag for en meningsfylt politisk debatt.

At staten får frigjort kapital til andre formål, er ikke hovedpoenget.

Her bør det være rom for en prinsipiell drøftelse av statens dobbeltrolle som myndighetsorgan og bedriftseier, og for balansen mellom statlig og privat eierskap i den norske blandingsøkonomien.

Det burde bidra positivt til debatten at regjeringen nå i alle fall ikke kan beskyldes for et ideologistyrt, Black Friday-inspirert høstsalg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags