To tanker samtidig

DEL

LederEr det hensiktsmessig med en utredning om FN-traktaten om atomvåpenforbud sett opp mot norsk forsvarspolitikk og NATO-medlemskap? Et flertall på Stortinget, alle unntatt Høyre og Frp, mener tydeligvis det. Forslaget om å pålegge Regjeringen en «konkret vurdering» ble fremmet av SV, som feiret vedtaket som «flott og historisk». Saken knytter an til fjorårets fredspristildeling til Den internasjonale kampanjen mot atomvåpen (ICAN). I sin begrunnelse pekte Nobelkomiteen på ICANs pådriverrolle for den forbudstraktaten som samlet 122 land og som en håndfull hittil har ratifisert. Svakheten ved traktatarbeidet er at de landene som har atomvåpen, ikke er med.

NATO har enstemmig konkludert med at forbudstraktaten ikke er forenlig med alliansens forpliktelser. Hvilke signaler ville det gi om Norge, som eneste NATO-land, skulle sette i gang et utredningsarbeid med sikte på å signere og ratifisere traktaten? Spørsmålet er uaktuelt for så vidt som NATO- motstanderen SV ble stående henimot alene med sitt opprinnelige forslag om en slik utredning. Da virker det ikke krystallklart hva Regjeringen egentlig skal «vurdere konkret» på dette punktet.

Nå har de unektelig et poeng de som påpeker at ikkespredningsavtalen ikke har hindret spredning av atomvåpen. Ferskeste medlem i atomklubben er Nord-Korea. Ingen gjeldende internasjonal avtale har heller kunnet hindre at arsenalene utbygges. Like fullt er det innen rammen av disse avtalene at man mest realistisk kan håpe på å bryte atomspiralen, ettersom det er her atommaktene deltar. Avtalearbeidet får stadig større tilslutning, og på visse ikke uvesentlige områder har Norge en rolle.

Det er liten uenighet om at atomvåpnene utgjør en vår tids største trusler. En hovedbegrunnelse for fredspristildelingen lå i ICANs innsats med å reise en opinion, ved peke på de katastrofale humanitære konsekvensene av en atomkrig. Prisen var velfortjent, men reduserer ikke nødvendigheten av å ha to tanker i hodet samtidig. Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk har i alle år samlet bred enighet. Utredningsvedtaket skal slett ikke dramatiseres. Men det er lite trolig at en Ap-ledet regjering ville ha satt i gang den utredningen som partiet nå har stemt for.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags