Trygghet på broene

Arbeid på Karmsund bru

Arbeid på Karmsund bru Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LederDet styrker ikke trygghetsfølelsen for dem som ferdes på norske veier, det materialet VG har brakt til torgs fra Vegvesenets brodatabase. Av de rundt 17.000 broene på riks- og fylkesveisnettet har 1.087 skader som etaten selv betegner som «store» eller «kritiske» for bæreevnen og/eller trafikksikkerheten. 70 av landets 100 mest trafikkerte broer kommer i denne kategorien. Tallene vitner om vedvarende forsømmelser med vedlikehold og rehabilitering. Og her ser det ut til å være en nærmest systematisk svikt i flere ledd. Regler og rutiner for inspeksjon brytes for over halvparten av alle broenes vedkommende. Påfallende er også de store fylkesvise forskjellene som avdekkes.

For en tid siden ble et annet – og heller ikke særlig betryggende – materiale avdekket hos veietaten: en omfattende dokumentasjon av sammenhengen mellom trafikkulykker og forsømt veivedlikehold. Det måtte gravejournalistikk til, den gangen også. Men dette er forhold som må frem i offentligheten, for både veier, broer – og tuneller. Skal vi lykkes med å få ulykkestallene videre ned, og komme nærmere nullvisjonen for trafikkdød, er det en forutsetning at alle faktorer bringes frem når det gjelder ulykkesårsakene.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har kalt Vegdirektoratet inn til et møte i sakens anledning. Her må et hovedtema være det ledelsesansvaret statsråden betoner i sin kommentar til brorapporten. For det er ikke «systemet» som svikter når kontroll og inspeksjoner ikke gjennomføres. Det er ledelsen. Så får det vurderes om svikten er så alvorlig at det må få personellmessige konsekvenser.

Når Sp tar opp saken i Stortingets spørretime denne uken, bør imidlertid retorikken tilpasses det forhold at partiet selv bestyrte Samferdselsdepartementet før Solvik-Olsen. At forsømmelsene ballet på seg i disse åtte årene, lar seg ikke benekte. Men ansvaret for å skjerpe rutiner og øke vedlikeholdsposten på budsjettet, ligger selvsagt hos den sittende statsråden. Å åpne en ny bro er alltid hyggeligere enn å stenge en gammel for rehabilitering. Men vedlikehold blir dyrere jo lenger det utsettes. Solvik-Olsen har høstet applaus for handlekraft i veibyggingen. Nå må brovedlikehold få nødvendig oppmerksomhet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags