Vårt dyre ferieland

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LederSkatter og avgifter må vurderes samlet for å tegne et bilde av rammebetingelsene for norske bedrifter. Det har finansminister Siv Jensen (Frp) selvsagt rett i, og i Stortinget i går påviste hun at lettelsene i selskapsskatten gir betydelige gevinster i totalbildet, gevinster godt egnet til å forsterke den optimismen som nå preger norsk økonomi. Et oversiktsbilde har imidlertid alltid sine nyanser. Og noe Regjeringen neppe vil sette på sin skryteliste, er den momsøkningen som blant annet reiselivsnæringen ble påført fra årsskiftet. Her ble momssatsen økt fra 10 til 12 prosent, to år etter økningen fra 8 til 10 prosent. Felles for de to grepene, er at de ble til i sluttfasen av budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og KrF/Venstre.

I visse sammenhenger fører Regjeringen sterke argumenter for en «konsekvensutredning». Improviserte momshopp for reiselivet faller tydeligvis utenfor dette kravet. Konsekvensene kan imidlertid bli høyst merkbare, ikke minst for en del reiselivsbedrifter i distriktene, hvor knappe overskudd gir begrenset glede av skattereduksjonen. Men generelt blir det for lettvint å henvise til at momsøkningen bare utgjør noen tikroninger i økt rompris.

I den reiselivsmeldingen Regjeringen fremmet i fjor vår, pekes disse næringene ut som et satsingsområde. Norge har gode forutsetninger for å tiltrekke seg en større andel av den internasjonale turismen – og for å etterleve det gamle slagordet om «Ditt nærmeste ferieland». Da må både bransjen og myndighetene se mulighetene og legge forholdene til rette – og ikke la svak kronekurs bli et hvileskjær. Den drahjelpen man har fått i så måte, er som kjent lite forutsigbar.

Men nettopp forutsigbarhet bør være et viktig prinsipp, også i utformingen av den politikken som skal bidra til å oppnå målene i reiselivsmeldingen. Mangt kunne sies om et momssystem som slett ikke er blitt så helhetlig og oversiktlig som forutsatt. Vekslende politiske flertall har flikket på momssatsene, dels i gode hensikters navn, dels for å få et statsbudsjett til å gå i hop. Og under forhandlingene i fjor høst ble altså reiselivsmomsen spilt inn, etter mønster av flyseteavgiften og plastposeavgiften. Alt like uegnet til å skape forutsigbarhet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags