Ha mer på lager

Av
DEL

LederDet er lett å tenke tilbake på årets sommer som den fineste i manns minne. Felleskjøpet har en annen innfallsvinkel i sine innspill til budsjettbehandlingen i Stortinget: Et katastrofeår for kornavlingen her i landet. Kornproduksjonen endte på litt over halvparten av normalen. Vi må tilbake til 1960-årene for å finne tilsvarende tall i statistikken. Den åpenbare følgen er at kornimporten kommer opp på like historiske høyder. Alt medregnet har Norge i år måttet ut og handle mer enn én million tonn korn. På slike handleturer er vi jo bedre rustet enn mange andre tørkerammede land i verden. Men det bør mane til ettertanke at årets tilbud også der vi handler mest – som Sverige, Danmark og Tyskland – preges av den samme tørken.

Høye temperaturer og null nedbør lå som et belte over store deler av det globale værkartet. Men Russland og andre land i det østlige Europa fikk et sommervær med gode eksportmuligheter, slik at vi fikk dekket våre umiddelbare behov. Det viste seg imidlertid at kornimport fra Baltikum krever en grundig kvalitetskontroll, for å si det litt diplomatisk. Men matvaresikkerhet har et videre perspektiv enn som så.

At landbruksstormakten Russland igjen har korn å eksportere, er positivt. Men kornkunder med sanksjoner mot leverandøren kan bli nødt til også å legge inn noen sikkerhetspolitiske aspekter når det gjelder matvaresikkerhet. Et hovedanliggende hos Felleskjøpet er den norske selvforsyningsgraden, som synker i takt med tørken og avlingssvikten – til illevarslende nivåer. Som ett element i dette er beredskapslageret for såkorn på under 15 prosent og bør økes til 40 prosent, sier administrerende direktør Lars Fredrik Stuve til Klassekampen.

Selvforsyningsgrad og beredskapslagre har lenge hatt en noe tilbaketrukket plass på den politiske dagsordenen. Nå må regjeringen ta skikkelig tak i det pålegget den har fått fra et stortingsflertall om å øke kornlagringen. Dette bør komme klarere til uttrykk på neste års statsbudsjett. For det sikreste langtidsvarselet viser kraftigere svingninger i klima og importmuligheter. Myndighetene gikk nylig ut med en anbefaling om beredskapslagre i den enkelte husstand – en anbefaling myndighetene gjerne kan vende mot seg selv.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags