Smøring frarådes

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LederI går benket de tre regjeringspartiene og aspiranten KrF seg rundt det forhandlingsbordet som vil stå sentrum for den politiske oppmerksomheten framover. – Et nederlag om det ikke skulle bli noen avtale å signere, sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad. Dette er i alle fall noe alle parter kan slutte seg til. Det faktum at de fire partiene nå har installert seg på Granavolden Gjæstgivere på Hadeland gir et tydelig signal om at det finnes vilje rundt hele bordet og at prosjektet er tilstrekkelig forankret innad i de respektive partiene. Og finnes det vilje, finnes det vei, heter det seg. Men noe paradeløp blir det neppe.

På flere tunge politikkområder er det hovedmotstandere som tar plass rundt bordet. Lite har skjedd i løpet av den politiske høsten som kan dempe dette inntrykket. Størst spenning knytter det seg likevel til saken hvor KrF lenge har stått alene mot alle andre på Stortinget. At statsministeren gikk så høyt på banen med sitt abortutspill under den interne regjeringskampen i KrF øker spenningen og den mulige fallhøyden. Det er ikke enkelt å se for seg en lovendring som både tilfredsstiller KrFs krav og ivaretar Erna Solbergs krav om full selvbestemmelsesrett for kvinnen – uten å fyre opp ytterligere den ny abortstriden.

Motsetningene er sterke og velkjente også på saksfelt som flyktningpolitikk, klima og skatter og avgifter, herunder bompenger. Det er imidlertid grunn til å minne om at disse motsetningene har vært representert i regjeringen et års tid allerede. Frp og Venstre har begge vist evne og vilje til å håndtere uenigheten rimelig godt. Dette er erfaringer å ta seg til Granavolden.

I forhandlinger om å danne, og å utvide, en regjeringskoalisjon gjelder det å identifisere partienes smertegrenser og å finne balansepunkter også på de mest krevende områdene. Her har statsminister Erna Solberg uomtvistelige evner, og hun advarer med rette mot å se forhandlingene som et nullsumspill. Men en formaning bør tilføyes: Hun bør være mer enn varsom med å smøre en regjeringsavtale med mer penger. Gode tider i norsk økonomi, økt usikkerhet internasjonalt – og tiltakene KrF allerede har fått gjennomslag for i sine budsjettforlik med regjeringen – tilsier stramhet og ikke mer smøring.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags