Politiet flere steder i landet melder om et økende antall støyklager denne våren, også lokalt har vi hatt noen slike meldinger. For mens noen har sett fram til en fredfylt helligdag i hagen eller på balkongen, kan naboen ha planlagt en mer aktiv fritid.

Det norske folk eier visstnok rundt tre millioner hageredskaper. I tillegg til gressklippere, kanttrimmere og motorsager finnes det et rikholdig utvalg av slipemaskiner, slagdriller og høytrykksspylere, for å nevne noen spredte eksempler.

At søn- og helligdager egner seg godt til å få brukt noe av denne maskinparken, er en utbredt oppfatning. Og om støyen kan oppleves som aldri så plagsom, mener mange at Lov om helligdagsfred inneholder sovende paragrafer.

Loven forbyr «utilbørlig larm» og «unødvendig støy» for å «verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager og gi høytiden ro og verdighet», og overtredelser kan medføre bøter. En diskusjon om hvorvidt bestemmelsene er foreldet, hører gjerne årstiden til.

Ledere for flere tros- og livssynssamfunn gikk forleden ut i VG med krav om å fjerne hele loven. Pinsebevegelsen synes ikke hensynet til trosutøvelse bør være en politisak, og Human-Etisk Forbund finner det problematisk at loven bare beskytter ett kirkesamfunn i mangfolds-Norge.

Muligens har ord som «gudstjeneste» og «hellig» en triggende effekt. Men i denne debatten kunne man med fordel ha et sideblikk på den nylig avblåste striden om søndagsåpne butikker, der hensynet til høymessen var et ganske marginalt poeng. Bortsett fra arbeidsavtaler og tariff handlet mye om en urgammel livsrytme med veksling mellom arbeid og hvile og en dag som skiller seg fra ukens øvrige seks. Enhver står selvsagt fritt til å anse også dette som en foreldet forestilling.

Like selvsagt bør politiet få prioritere andre oppgaver enn å vurdere grensen for utilbørlig larm.

Men er det dermed sagt at enhver står like fritt til å la naboene få del i sine motoriserte helgeaktiviteter? Burde vi ikke kunne ta rimelig hensyn til hverandre? Og burde ikke vennlige henstillinger og kjøreregler i nabolag være tilstrekkelig?

Men fortsatt trengs det nok en eller annen i paragraf i bakhånd når et innleid arbeidslag drar i gang vinkelsliperne på en byggeplass søndag morgen.