Legg til rette for kompetansepåfyll for alle!

Selma Elisabeth Næsse

Selma Elisabeth Næsse Foto:

Av
DEL

LeserbrevI en tid der arbeidstakere i mange bransjer er permittert, er blitt ledige eller har mindre arbeid må alle få mulighet til kompetansepåfyll. Tiden de nå har til rådighet må brukes til noe fornuftig – nemlig mer utdannelse. NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland mener at myndighetene må legge bedre til rette for dette nå.

Regjeringen kom rett før påske med en del virkemidler for kompetanseheving for arbeidsledige og permitterte. Tiltakene er godt tilpasset situasjonen til mange arbeidstakere, men ikke alle. Ett av hindrene for å utvikle sin kompetanse mens man mottar dagpenger er ikke fjernet, nemlig muligheten til å ta studiepoeng som del av en grad. Rett etter påske kom dette på plass, men da bare til 1. september! For mange av NITO sine medlemmer er det denne typen utdannelse som vil være aktuell slik at de skal kunne hjelpe sin virksomhet til å komme på bena igjen etter krisen. Studiene trenger ikke å være lange, men hinderet fra å ta utdannelse med studiepoeng må fjernes for hele studieåret 20/21
I gode tider, som vi i Norge i all hovedsak har hatt de seneste tiårene, melder våre medlemmer at de ikke får tilstrekkelig tid til kompetansepåfyll. I dårligere tider, som under oljekrisen for noen år siden, meldte medlemmene at verken de eller bedriften hadde råd til tilstrekkelig kompetansepåfyll. Det er synd.
Læring hele livet er en forutsetning for å henge med i et arbeidsliv og en teknologisk utvikling i rask endring. Ingen er utlært når de er ferdig med grunnutdannelsen. Nå kan vi bruke denne vanskelige situasjonen med Korona og lav oljepris til et kompetanseløft. Kompetanseløftet er viktig for den enkelte, men også for virksomhetene, som på den måten blir bedre rustet til omstilling.

Under oljekrisen fra 2015 mistet mange av NITO sine medlemmer i vårt område jobben. Heldigvis kom de fleste relativt raskt tilbake i jobb. Men en ikke ubetydelig andel kom aldri tilbake i arbeid. For andre tok det lang tid. Vi mener dette kunne vært unngått om det hadde vært mulig å kombinere kompetanseheving på høyskolenivå med dagpenger.
Politiske signaler vi fikk den gang var positive, men da ledigheten sank, ble saken lagt i en skuff. Det må ikke skje denne gangen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags