«Kultursjefstillingen er for viktig til å overlates til kunstnere for da blir det fort cowboy og katastrofe.»  Ja, slik står det skrevet i Haugesunds Avis.

Gode ledere kan man finne i mange yrker. Noen har utdanning innen ledelse, noen har talent for ledelse, andre har ervervet seg kunnskap om ledelse gjennom arbeidserfaring. En kombinasjon er det beste. Ledelse er et utfordrende fag.  Men å hevde at man er uegnet som leder av et kulturforetak fordi man er kunstner, er å dra det vel langt.

I norsk kulturliv finnes det mange gode eksempler på kunstnere, kulturarbeidere og kulturledere med svært gode lederegenskaper.

De aller fleste teatersjefene i Norge er kunstnere. Den Norske Opera og ballett med 1.800 medarbeidere (fast og prosjektansatt), ledes av en kunstner (dramaturg). Europeisk kulturby 2008 hentet til Stavanger og Rogaland en skotsk fiolinist som sin leder.

Nylig ble det ansatt ny biblioteksjef i landets største bibliotek – Deichmanske i Oslo. Den nye biblioteksjefen er utdannet danser (riktignok med tilleggsutdanning innen ledelse og økonomi). Det ble mye debatt rundt ansettelsen, ikke fordi hun er kunstner, men fordi hun ikke hadde bibliotekfaglig bakgrunn.

Lokalt har vi en rekke gode eksempler på kunst – og kunstnerstyrte virksomheter – eksempelvis Munor, Haugesund teater, Haugaland kunstverk, Kompani Haugesund, Scenekraft, Harald Hårfagre kammerorkester, Fartein Valen-festivalen og Podiumfestivalen.  

Man er nødvendigvis ikke en god leder fordi man er kunstner. Det er heller ikke selvsagt at man lykkes som god leder om man har bakgrunn som lederutdannet økonom eller samfunnsviter. Men man trenger ikke utelukke en yrkesgruppe av den grunn.

Ledelse er imidlertid ingen dans på roser. Derfor er det flere med ledererfaring som har følgende med i aftenbønnen sin: «Frist meg ikke inn i ledelse.»
Debatten om vi trenger en kultursjef, er interessant nok. Det stilles spørsmål om «kulturprodusentene i Haugesund er så kvalifiserte at en overordnet leder med en visjon for byens kulturliv er overflødig». «Skal den framtidige kultursjefen være en personalsjef som sørger for at produsentene av kultur, får jobbe under best mulige forhold?»

Ja, det er også en naturlig del av stillingen. Utelater det en leder med kulturfaglig bakgrunn? På ingen måte.